Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2/2016

Hyvä asiakkaamme!

Eräs hyvin keskeinen osa vesihuoltoa on tehokas jätevesien puhdistus. Kuopion Vedellä on tällä hetkellä kuusi jätevedenpuhdistamoa, joista suurin sijaitsee Lehtoniemessä. Muut jätevedenpuhdistamot ovat Melalahdessa, Vehmersalmella, Kurkimäessä, Karttulassa ja Nilsiässä.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään keskeisen kaupunkialueen noin 80.000 asukkaan sekä yritysten jätevedet. Vuonna 2015 puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin 8,2 miljoonaa m3. Päivässä puhdistamolla puhdistetaan siis jätevettä noin 22.500 m3 eli 22,5 miljoonaa litraa.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla toteutettiin vuosina 2013–2015 puhdistamon historian suurin saneeraus. Puhdistamolla tehostettiin jäteveden sisältämän fosforin ja ammoniumtypen poistoa, uusittiin laitoksen automaatio, parannettiin puhdistamon energiatehokkuutta sekä uusittiin koneita ja laitteita. Tämä puhdistamon saneeraus on parantanut entisestään jäteveden puhdistustuloksia. Etenkin puhdistamon lähivesien syvänteiden happitilanne on parantunut. Lehtoniemen kuormitus Kallaveden fosforikuormasta on enää 0,6 %.

Puhdistamon lähivesien syvänteiden happitilanne on parantunut.

Kuopion Vesi rakentaa lähivuosina jätevesien siirtolinjan Kurkimäestä Hiltulanlahteen, missä linja yhdistetään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle johtavaan siirtolinjaan. Nykyinen Kurkimäen jätevedenpuhdistamo muutetaan siirtopumppaamoksi ja tasausaltaaksi. Tämän alueen jätevedet puhdistetaan tulevaisuudessa Lehtoniemessä.

Vuoden 2017 alusta Kuopion Veden toiminta-alue laajenee käsittämään Juankosken kaupungin hoitaman vesihuollon. Tämä lehti jaetaan jo nyt myös Juankosken kaupungin tuleville Kuopion Veden asiakkaille. Haluan toivottaa kaikki juankoskelaiset tervetulleiksi asiakkaiksemme. Yhteystietomme löytyvät painetun lehden takasivulta tai tämän verkkosivun alareunasta. Toivon, että vierailette myös kotisivuillamme, joilla on kerrottu tarkemmin toiminnastamme.

Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää loppuvuotta!

Kirsi Laamanen
Toimitusjohtaja