Esteettömyysvalinnat

Itkonniemen vesilaitos saneerataan

Kuopion Vesi on käynnistänyt Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen suunnittelun. Varsinaiset urakat käynnistyvät ensi vuoden aikana ja saneeraus on valmis vuonna 2018. Edessä on mittava urakka, jonka yhtenä haasteena on se, että laitos on pidettävä toiminnassa koko saneerausurakan ajan.

Saneerauksen tarkoituksena on laitoksen toiminnan tehostaminen ja käyttövarmuuden lisääminen. Saneerauksen suunnittelun yhteydessä käydään läpi koko laitoksen prosessitekniset ja talotekniset järjestelmät, jonka pohjalta laaditaan urakkaasiakirjat. 

Saneerausurakan jälkeen tuotantoprosessia voidaan hallita entistä tarkemmin ja varmemmin. Saneerauksen kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa ja sen projektipäällikkönä toimii kunnossapitoinsinööri Seppo Soininen.