Esteettömyysvalinnat

On hyvä suosia kemikaaleja, joissa on Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki.
On hyvä suosia kemikaaleja, joissa on Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki.

Kemikaalikuormitus rasittaa vesistöjä

Jätevesien laatu paljastaa, että kodeissa käytetään paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita ja kemikaaleja. Näitä aineita eivät jätevesipuhdistamot pysty täysin poistamaan.

Varsin usein asukkaat kuormittavat vesistöjä täysin tietämättään. Esimerkiksi EU:n ulkopuolella ei tekstiilien valmistusta koskeva lainsäädäntö ole kovin tiukka. Siksi tuontitekstiileissä on usein haitallisia aineita, jotka päätyvät pesuvesien mukana vesistöön.

Myös kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa käytettyä antibakteerista triklosaania löytyy jätevesistä. Triklosaania arvioidaan päätyvän suomalaisille jätevedenpuhdistamoille noin 25 kg vuodessa. Tästä määrästä noin kolmannes jatkaa vesistöihin. Triklosaanin määrää voi vähentää helpoimmin jättämällä sitä sisältävät tuotteet hankkimatta.

– Jätevedenpuhdistamoissa poistetaan kyllä tehokkaasti ravinteet ja orgaaninen aines, mutta kaikkia haitta-aineita puhdistamo ei pysäytä, vaan niitä päätyy vesistöihin, kertoo vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä.

Arjen valinnoilla on väliä

Tämän vuoksi Vesilaitosyhdistys on käynnistänyt yhdessä useiden vesilaitosten kanssa Pytty-kampanjan, jolla pyritään ohjaamaan kuluttajien arjen valintoja. Myös Kuopion Vesi on mukana kampanjassa.

Vastuullinen kuluttaja varmistaa, ettei viemäriä käytetä roskiksena. Jätevesien johtaminen ja puhdistus onnistuvat parhaiten, kun viemäriin ei laiteta sinne kulumattomia aineita.

Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet pitää viedä apteekkiin ja esimerkiksi tärpätit, maalit sekä muut remonttiaineet kuuluvat vaarallisten jätteiden keräykseen, todetaan Kuopion Vedeltä.

Voit katsoa tietoiskut sekä tietoa haitallisista aineista ja ohjeita vesistöystävällisiin toimintatapoihin kampanjan nettisivuilta pytty.fi.