Esteettömyysvalinnat

Vesimittari voi jäätyä
Vesimittari voi jäätyä

Sijoita vesimittari oikein

Vesimittari on asiakkaan linkki vesilaitokseen. Se kertoo kulutuksen, on laskutuksen perustana ja toisaalta myös turvallisuustekijä poikkeustilanteissa. Sen pitää olla kunnossa ja sellaisessa paikassa, joka on helposti saavutettavissa.

Vesimittari on asiakkaan linkki vesilaitokseen. Se kertoo kulutuksen, on laskutuksen perustana ja toisaalta myös turvallisuustekijä poikkeustilanteissa. Sen pitää olla kunnossa ja sellaisessa paikassa, joka on helposti saavutettavissa.

Kuopion Veden vesihuoltoinsinööri Jyri Kolehmainen kertoo, että uusissa taloissa asiat ovat melko lailla kunnossa, koska vesimittarin sijoittamisesta ja vesijohdon viemisestä kiinteistöön on selkeät ohjeet rakennusmääräyksissä.

– Määräyksissä todetaan selkeästi, että vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

– Vesimittari on rakennukseen johtavan tonttiliittymän päässä ja vesijohdosta puolestaan sanotaan, että se on sijoitettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita luotettavasti ja ajoissa, ja vesijohto voidaan helposti tarkastaa ja korjata. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä, Kolehmainen toteaa.

Ongelmana uusissakin kiinteistöissä saattaa Kolehmaisen mukaan kuitenkin olla se, että mittaritilaa käytetään myös varastotilana, jolloin sinne kertyy tavaraa niin, että pääsy tilaan vaikeutuu.

Lämmin tila

Vesimittarin sijoituspaikkaan liittyy kaksi tärkeätä seikkaa.

– Sen tulee olla lämmin ja siellä olisi hyvä olla myös lattiakaivo. Ihanteellisinta olisi, että kaivo sijaitsisi suoraan vesimittarin alapuolella. Myös rakenteiden tulisi mielellään olla sellaiset, joihin eivät mahdolliset vesivuodot imeydy. Silloin voidaan välttyä vesivahingoilta, Kolehmainen toteaa.

– Vesimittari on herkästi jäätyvä laite. Syksyllä saattaa riittää sekin, että mittaritilassa oleva ikkuna jää pakkasyöksi auki. Kun vettä ei yöllä käytetä, mittarissa oleva vesi jäätyy herkästi, jolloin mittari särkyy ja saattaa aiheuttaa vesivahingon. Jos mittari jäätyy, sitä ei ole syytä lähteä sulattamaan kotikonstein, vaan on otettava yhteys vesilaitokseen. Näin vältytään suuremmilta vahingoilta.

Unohdettu mittari

Varsin yleistä on, että kiinteistön omistajat unohtavat vesimittarin. Siihen vilkaistaan korkeintaan silloin, kun käydään katsomassa kulutuslukema.

– Mittaria on hyvä tarkkailla muutenkin. Esimerkiksi mahdolliset vuodot voi nähdä, jos laittaa kaikki vesilähteet kiinni. Silloin vesimittarin osoitin ei saa pyöriä. Jos se vesilähteiden sulkemisesta huolimatta edelleen pyörii, se kertoo, että jotain vuotaa. Kyseessä voi olla tippuva hana tai viallinen vessanpytty, jotka nekin kerryttävät vesilaskua aivan turhaan.

Vesimittarin sulkuventtiili on myös hyvä välillä sulkea, esimerkiksi kun lähtee lomalle ja kiinteistö jää tyhjilleen. Tällä varmistetaan, että loman aikana ei satu ikäviä yllätyksiä.

Vesimittari on herkästi jäätyvä laite. Syksyllä saattaa jäätymiseen riittää sekin, että mittaritilassa oleva ikkuna jää pakkasyöksi auki.

– Sen lisäksi, että veden tulo on suljettu, varmistetaan myös mittarin sulun toimivuus. Jos se on täysin koskematta useita vuosia, tiivisteet kuivavat ja sulkuventtiili saattaa jumittua niin pahoin, että sitä ei enää pysty kääntämään. Tämä on ikävä yllätys, jos yrittää jossain hätätilanteessa saada veden suljetuksi.

Tuhat vaihtoa vuodessa

Kuopion Vesi vaihtaa noin tuhat vesimittaria joka vuosi. Mittareiden vaihtoväli on kuudesta yhdeksään vuoteen.

– Tämä on ehdottomasti myös asiakkaan etu, koska vaihto varmistaa sen, että vesimittari toimii luotettavasti, jolloin asiakas maksaa vain siitä vedestä, jonka kuluttaa. Vaihdon jälkeen vanha mittari tarkistetaan ja jos todetaan, että se on toiminut virheellisesti, myös laskutus oikaistaan.

– Mittarin vaihtoon on hyvä varautua varmistamalla, että vaihtajilla on esteetön pääsy vesimittarille. Joskus todellakin käy niin, että asentajat joutuvat sopimaan uuden ajankohdan, koska mittari on jossain tavararöykkiön takana.

Vanhoissa kiinteistöissä saattaa mittari sijaita hyvinkin hankalassa paikassa. Siihen on jälkikäteen kuitenkin vaikea vaikuttaa, mutta esteettömästä pääsystä mittaritilaan pitää kuitenkin huolehtia, Kolehmainen korostaa.

– Sellaisiakin tapauksia on tullut eteen, että asiakas ei itse edes tiedä, missä vesimittari on. Hän on mahdollisesti hiljattain muuttanut taloon, eikä ole ymmärtänyt selvittää niin tärkeää asiaa, Kolehmainen ihmettelee.

Mittari2

Vesimittarin oikea paikka

  • Vesimittari tulee asentaa lämpimään tilaan.
  • Tilassa on hyvä olla lattiakaivo.
  • Rakenteiden tulisi olla vedenkestäviä.
  • Tilaan tulee olla esteetön pääsy.
  • Älä käytä mittaritilaa varastona.