Esteettömyysvalinnat

Kallaveden vuosikymmenet

1950–1960-luku

Kuopion kaupungin jätevesiä ei puhdistettu, vaan ne johdettiin suoraan Kallaveteen. Kaupungin lähivedet olivat huonossa kunnossa ja käyttökiellossa. Kartonkitehdas Savon Sellu aloitti vuonna 1968, mikä lisäsi kuormitusta, vaikka tehtaan jätevedet puhdistettiinkin mekaanisesti.

1970-1980-luku

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa vuonna 1974. Myös kartonkitehdas Savon Sellu sai biologisen puhdistamon 1983. Uutena ongelmana nousi esiin pistekuormitus puhdistettujen jätevesien purkuputkien läheisyydessä. Etenkin järven syvänteet kärsivät jätevesistä ja niiden aiheuttamasta happivajeesta.

1990–2000-luku

Kun jätevesien puhdistusta tehostettiin, Kallaveden tila alkoi kohentua selvästi. Erityisesti syvänteiden happitilanne parani ja pohjaeläimistö elpyi, mikä vaikutti koko järven ekosysteemiin eli kasveihin, kaloihin ja muihin eliöihin.

2010-luku

Järven ekologinen tila on hyvä, paikoin jopa erinomainen. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus vuosina 2013-2015 vähensi ravinnekuormitusta ja paransi lähisyvänteiden happitilannetta entisestään. Sinilevää on järvessä vain vähän, mutta havainnot ovat viime vuosina hieman lisääntyneet. Lahtialueiden tila vaihtelee.