Esteettömyysvalinnat

Kuopion kaupungin asemakartta vuodelta 1881 sisältää suunnitelman Kuopion kaupungin wesijohdolle.

Historian havinaa: Yli satavuotias putki yhä osittain kunnossa

Vesihuollon suunnitelmat luotiin vuonna 1898 ja tarkoituksena oli nostaa hyvää talousvettä Kallavedestä.

Vuonna 1913 asennettiin vesijohtoputki Itkonniemeltä vesisäiliölle tärkeänä osana Kuopion Vesijohtolaitoksen synnyttämistä.

– Nyt tätä vanhinta vesijohtolinjaa saneerataan ja erikoista on, että se on yli 100-vuotiaanakin osin vielä erinomaisessa kunnossa. Johtona on käytetty nk. Mannesmann-putkea. Se on saksalaisveljesten kehittämä valmistustekniikka, jolla valmistettiin saumatonta rautaputkea. Mannesmann-valssauksessa hehkuva metallikanki valssattiin ristivalssilla, jolloin se tuli ontoksi. Valssauksen jälkeen paksuseinäinen putki valssattiin ohutseinäiseksi ja sileäpintaiseksi, kertoo putkimestari Ilkka Malo.

– Ulkopuolista korroosiota vastaan oli kehitetty suojaus-menetelmä, missä pikeen upotettu kangas käärittiin putken ympärille. Tämä on varmistanut sen, että ulkopuolinen vesi tai maa-aines ei ole päässyt ruostuttamaan putkea ulkopuolelta, Ilkka Malo selittää.

Kova virtaus

Ulkopuolinen korroosion torjunta ei kuitenkaan pelkästään riitä, ja putki piettiin sisäpuolelta, koska vedessä itsessään on rautaa ja mangaania, jotka syövyttävät hiljalleen putkia.

– Vanhassa putkessa säilymistä on edesauttanut kova virtaus, koska kyseessä on ollut vesisäiliölle johtava linja eli yksi pääsyötöistä. Jos virtaus on liian pieni, se voi johtaa putken syöpymiseen ja aiheuttaa vuotoja.

– Paikoin nyt saneerattu vesijohtolinja oli myös erittäin huonossa kunnossa. Nyt tehdyn saneerauksen jälkeen vanhaa, perinteistä putkea on maan alla vielä noin 3,5 kilometriä. Putken pitkäikäisyyteen on myös vaikuttanut ympäröivä maa-aines, joka on ollut kuiva hiekka.

kuopionisotkuvat 161116 5

Putkimestari Ilkka Malo esittelee 100 vuotta maan alla ollutta putkea, joka on vielä kunnossa.