Esteettömyysvalinnat

Vuoden 2023 asiakastyytyväisyys-tutkimuksesta hyvä tulos

Asiakkaiden tyytyväisyyttä Kuopion Veden palveluihin vuonna 2023 selvitettiin Taloustutkimus Oy:n WACSI 2023 –vesilaitosten asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän vesilaitosta.

Tutkimus tehtiin 30.5.–7.8.2023 välisenä aikana. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat satunnaispoiminnalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella asuvat 25–74-vuotiaat. Tutkimuksen kokonaisotanta yhtiön toiminta-alueella oli noin 2985 haastattelua.

Yhtiön asiakastyytyväisyys oli kokonaisuudessa noussut hieman edellisvuodesta ollen lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Tuloksia valtakunnallisesti vertailtaessa tulee muistaa, että laitokset eroavat toisistaan raakavesilähteen, toiminnan, kokoluokan ja yritysmuodon osalta.

Lämmin kiitos kaikille asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuneille.