Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2/2023

Hyvä asiakkaamme,

Kuopion Veden tehtävänä on ylläpitää toimivat ja turvalliset vesihuoltopalvelut. Nämä palvelut katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Suurin osa yhtiön kustannuksista on kiinteitä kustannuksia, jotka eivät ole riippuvaisia asiakkaiden vedenkulutuksesta.

Vuonna 2022 Kuopion Veden vedenmyynti väheni noin 3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä trendi on jatkunut edelleen vuonna 2023. Ihmiset ovat alkaneet tarkkailla energiankäyttöään ja tämä heijastuu myös heidän vedenkäyttöönsä.

Vuoden 2024 alusta Kuopion Vesi korottaa perusmaksujaan 10 % ja käyttömaksujaan 4 %. Korotusten jälkeenkin Kuopion Veden vesihuollon maksut ovat Suomen keskiarvotasoa. Kohtuullisella hinnoittelulla turvataan vesihuollon palvelut kaikissa tilanteissa etenkin ajankohtana, jolloin varautumisella on keskeinen merkitys vesihuollon toiminnalle.

Kuopion Vesi on päivittänyt strategiaansa vuonna 2023. Yhtiön strategiassa korostuvat vesihuollon toiminnan turvaaminen, varautuminen, digitalisaatio sekä toimivat asiakaspalvelut.

Lähitulevaisuuden suurimpia investointeja ovat Jänneniemen vedenottamon laajennus sekä asteittainen siirtyminen veden etäluentaan. Samoin vesihuoltoverkostojen suunnitelmallinen saneeraus jatkuu edelleen.

Euroopan komissio haluaa tehostaa yhdyskuntajätevesien puhdistamista ja uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi tullaan julkistamaan lähiaikoina. Direktiivissä tehostetaan ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa. Lisäksi direktiiviin tulee uusia vaatimuksia mikroepäpuhtauksien poistosta, jätevedenpuhdistamoiden energianeutraalisuudesta ja ravinteiden kierrätyksestä. Nämä uudet vaatimukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä lisäkustannuksia vesihuoltolaitoksille.

Toivotan kaikille oikein hyvää loppuvuotta ja joulunaikaa!

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

Kirsi Laamanen