Esteettömyysvalinnat

Monta tietä vesialalle
Monta tietä vesialalle
– Kuopion Veden työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, henkilöstöpäällikkö Ulla Liukkonen kertoo.

Monta tietä vesialalle

Kuopion Vedellä työskentelee ammattilaisia useissa erilaisissa työtehtävissä. Neljä heistä kertoo työstään vesihuollossa.

Vesihuolto on toimiala, jonka moniin keskeisiin tehtäviin ei ole yhtä vesihuoltoalalle räätälöityä tutkintoa. Niinpä alalle hakeudutaan töihin monenlaisista koulutustaustoista. Kuopion Vesi työllistää yli 90 työntekijää.

– Yhtiössä on sitoutunut henkilöstö, joka tekee merkityksellistä työtä, henkilöstöpäällikkö Ulla Liukkonen sanoo.

Millaisiin ammatteihin vesialalla voi työllistyä, ja miten alalle kouluttaudutaan?

Suurimpia ammattiryhmiä Kuopion Vedellä ovat asentajat ja insinöörit.

Useimmilla asentajan tehtävissä työskentelevillä on joko talotekniikan, prosessiteollisuuden, sähkö- ja automaatioalan tai kone- ja tuotantotekniikan ammattitutkinto. Usealla yhtiössä työskentelevällä insinöörillä on ympäristötekniikan insinöörin tutkinto.

Kaikkia edellä mainittuja tutkintoja voi opiskella Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa tai Savon ammattiopistossa.

Hallinnon assistentti, taloushallinnon asiantuntija, asiakasneuvoja, laborantti, suunnitteluassistentti, tiedottaja ja ICT-asiantuntija ovat kaikki esimerkkejä Kuopion Veden työntekijöiden ammattinimikkeistä. Ne kertovat, että koulutustaustojen kirjo on laaja.

Liukkonen vinkkaa, että yhtiön rekrytointikanavana toimii Kuntarekry, jossa on tällä hetkellä mahdollista jättää avoin hakemus. Yhtiössä seurataan aktiivisesti saapuneita hakemuksia.

– Avoin hakemus kannattaa lähettää. Mikäli yhtiössä tarvitaan määräaikaista tai projektiluontoista työtä, tarkastamme aina ensin avoimet hakemukset.

Perehdyttämiseen panostetaan

Huolellinen perehdyttäminen ja työssä oppiminen ovat oleellinen osa ammattitaidon kartuttamista.

Työhön perehdyttäminen on työnantajan vastuulla, ja Kuopion Vedessä se toteutetaan suunnitelmallisesti. Toteutuksesta vastaa lähiesihenkilö, ja tarvittaessa uudelle työntekijälle tarjotaan koulutusta.

– Hyvin hoidettu perehdytys luo vahvan perustan onnistuneelle työsuhteelle, Ulla Liukkonen sanoo.

Maailma muuttuu ja sen mukana organisaation tarpeet. Muutokset voivat avata työntekijälle uusia urapolkuja joko kouluttautumisen kautta tai sisäisillä siirroilla. Kuopion Vedellä on toteutettu urapolkuja molempien mallien kautta.

Yhtiön rekrytointikanavana toimii Kuntarekry, jossa on tällä hetkellä mahdollista jättää avoin hakemus.

 

1400 miiasaarenheimo 6

Miia Saarenheimo, hallinnon assistentti

Mitä teen: Huolehdin yrityksemme hallinnon päivittäisten asioiden sujumisesta. Tehtäviini kuuluu sisäinen viestintä ja asiakirjahallinto. Vastaan myös mm. erilaisten koulutus- ja kokoustilaisuuksien sekä työmatkojen järjestelyistä. Lisäksi avustan työhakemusten käsittelyssä ja sijaistan häiriötiedottamisessa.

Taustani: Aiempi työurani oli taloushallinnon asiantuntijatehtävissä. Edellisen työni ohessa suoritin tradenomin ylemmän amk-tutkinnon. Aloitin Kuopion Vedellä keväällä 2023, kun entinen työkaverini vinkkasi avoimesta paikasta.

Parasta työssäni: Olen sosiaalinen, ja tässä työssä saan olla tekemisissä ihmisten kanssa. Minulle on tärkeää, että työt sujuvat hyvin sekä itsellä että muilla.

1200 venla uusi w

Venla Tuomikoski, suunnitteluinsinööri

Mitä teen: Työtehtäviini kuuluu vesihuoltoverkostojen yleissuunnittelua. Suunnittelukohteita voivat olla joko verkoston saneerauskohteet tai uudisrakentamisen kohteet. Vesihuollon suunnittelija on mukana myös kaavahankkeissa, joissa on tarpeen suunnitella uutta vesihuoltoverkostoa.

Taustani: Aloitin melko suoraan lukion jälkeen opinnot Savonialla, josta valmistuin keväällä 2023 ympäristötekniikan insinööriksi. Heti valmistumisen jälkeen pääsin töihin Kuopion Vedelle. Opintojen aikana suoritin työharjoittelut sekä tein opinnäytetyöni Kuopion Vedelle.

Parasta työssäni: Erilaiset ja monipuoliset kohteet, joiden suunnittelussa pääsee haastamaan itseä sekä kehittämään ammatillista osaamista.

1200 jenniheikkinen w

Jenni Heikkinen, kehitysinsinööri

Mitä teen: Työtehtäviini kuuluu jätevedenpuhdistamoiden, vesilaitosten, pumppaamojen ja paineenkorottamoiden saneeraus- ja kehityshankkeet.

Taustani: Työskentelin aiemmin kirjapainoalalla, mutta halusin tehdä muuta, ja ympäristöasiat kiinnostivat. Valmistuin ympäristötekniikan insinööriksi 2018. Epäröin ensin kouluttautumista uudelle alalle, mutta kaikki on mahdollista, jos on valmis tekemään töitä tavoitteidensa eteen.

Parasta työssäni: Monipuolisuus ja ongelmanratkaisu. Toimistotyön vastapainoksi liikun paljon kentällä. Työhöni kuuluu työmaa- ja laitoskäyntejä ja erilaisia työryhmien palavereja.

1200 jukkaruuskanen w

Jukka Ruuskanen, prosessinhoitaja

Mitä teen: Valvon juomaveden tuotantoa Itkonniemen vesilaitoksella. Enimmäkseen olen valvomossa, josta ohjataan vedentuotantoa, vedenottamoita ja vesijohtoverkostoja. Työhöni kuuluu myös näytteiden ottoa ja analysointia sekä vesilaitoksen laitteiston kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa.

Taustani: Vaihdoin palvelualalta prosessiteollisuuteen 2020. Valmistuttuani ammattiopistosta olin pari vuotta vaneritehtaalla Keski-Suomessa, kunnes huomasin, että Kuopion Vedellä oli paikka auki. Aloitin toukokuussa 2023.

Parasta työssäni: Työni on itsenäistä ja vastuullista. Kun vastaa kymmenientuhan­sien ihmisten vedensaannista, kokee tekevänsä tärkeää työtä.