Esteettömyysvalinnat

Häiriötilanteisiin varaudutaan joka päivä
Häiriötilanteisiin varaudutaan joka päivä
Likolahden 19. elokuuta tapahtunut vuoto syntyi, kun vuoden 1967 valurautaisesta runkoputkesta irtosi noin 80 cm pitkä ja 20 cm leveä kappale. Annika Rautanen ja Janne Paldanius vuotopaikalla.

Häiriötilanteisiin varaudutaan joka päivä

Häiriötilanteisiin varautuminen on vesihuollossa lainsäädännön mukainen velvollisuus. Huoltovarmuuskriittistä, yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä tekevänä vesilaitoksena Kuopion Vedellä varaudutaan poikkeustilanteisiin osana jokapäiväistä toimintaa.

Vaikka ongelmatilanteisiin varaudutaan, on kaikkia häiriöitä mahdotonta estää. Kuopion Veden vesihuoltoinsinööri Tiia Karjalaisen mukaan häiriötilanteet eivät onneksi yleensä aiheuta laajoja vaikutuksia vesilaitoksen asiakkaille.

– Isompien ja yllättävien häiriöiden kohdalla seuraukset pyritään aina minimoimaan. Se onnistuu, kun on olemassa valmiit toimintatavat häiriötilanteisiin ja kun näitä suunniteltuja toimia harjoitellaan säännöllisesti, Karjalainen sanoo.

Häiriötilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset tekniset häiriöt, putkirikot, sähkökatkot tai vaikkapa viemäritukokset. Kuopion Vedellä on valmius toimia häiriötilanteiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi vuorokauden ympäri.

Varallaolorinkejä johtaa kuusi varallaolojohtajaa, joista kukin päivystää viikon vuorollaan perjantaista perjantaihin. Normaalin työajan ulkopuolella vastuu häiriötilanteista on varallaolojohtajana toimivalla työnjohtajalla. Hän vastaa sekä tilannejohtamisesta että tiedottamisesta.

Varallaolorinkiin kuuluvien on oltava varallaoloaikana tavoitettavissa matkapuhelimesta. Hälytyksen saatuaan varallaolija on velvollinen ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin.

Yksi varallaolojohtajista on Kuopion Veden verkostoinsinööri Janne Paldanius. Hän kertoo, että varallaolojohtajan puhelimeen tulee puheluita päivittäin. Erilaisia häiriötilanteita, joihin tulee reagoida, on viikoittain.

– Yleensä vesijohtovuodot tai viemäritukokset saadaan hoidettua nopeasti kuntoon tai häiriöt ovat rajattavissa siten, että korjaustyöt voivat odottaa arkea. Laajempia häiriötilanteita on harvemmin, ja esimerkiksi edellinen Likolahden vesijohtovuodon suuruusluokkaa vastaava häiriötilanne oli vuonna 2016, Paldanius sanoo.

1400 hairio 11

Lauantaina 19.7. klo 4.54 Itkonniemen prosessinhoitaja soittaa varallaolojohtajana toimineelle Annika Rautaselle, että maastossa on havaittu iso vuoto ja kaksi runkovesiputkea on tyhjenemässä.

Myös tiedottamiseen varaudutaan

Valmiit ja ennalta suunnitellut toimintamallit ovat olennaisia häiriöitilanteissa toimimisessa, mutta myös häiriöistä tiedottamiseen on tärkeä varautua. Tieto vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä on saatava mahdollisimman nopeasti kaikille häiriötilanteen vaikutusalueella oleville vedenkäyttäjille.

Tiia Karjalainen kertoo, että etukäteen tiedossa olevista häiriöistä tai muista poikkeuksellisista tilanteista, kuten verkoston kunnossapitoon tai verkostotöihin liittyvistä mahdollisista vedenlaatuhäiriöistä tai vesikatkoksista, pyritään tiedottamaan aina ajoissa niin, että asukkaat ja alueen muut toimijat, esimerkiksi sairaalat tai koulut, voivat varautua tulevaan tilanteeseen jo ennakolta omissa toiminnoissaan.

– Yllättävät tilanteet ovat sitten oma lukunsa. Niistä tiedotamme aina erillisin häiriötiedottein. Nopein tapa saada tieto yllättävistä tilanteista on tekstiviestipalvelu, jonka käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä. Tiedotamme häiriöistä myös verkkosivuillamme ja Facebookissa sekä sähköpostitse kohdennetusti tietyille erityiskäyttäjäryhmille. Tiedotteet toimitetaan myös paikallisille tiedotusvälineille tiedonkulun turvaamiseksi.

Isompien ja yllättävien häiriöiden kohdalla seuraukset pyritään aina minimoimaan.

Arkena häiriöviestinnästä vastaavat vastuualuepäälliköt Kuopion Veden tiedottajan tuella. Iltaisin ja viikonloppuisin vastuu häiriötilanteista tiedottamisesta on varallaolojohtajalla.

– He siis huolehtivat sekä häiriön teknisestä korjaamisesta että asiasta tiedottamisesta. Jos kyseessä on erityisen laaja häiriötilanne tai sen uhka, on varallaolojohtajan ensisijainen ja akuutein tehtävä turvata ihmiset ja ympäristö sekä vedenjakelu. Kohdennetulla tiedottamisella välitetään tietoa tapahtumasta ja sen vaikutuksista asiakkaille mahdollisimman pian, Karjalainen kertoo.

Kuopion Vesi tekee myös systemaattista verkoston kuntotutkimusta, jolla pyritään ennaltaehkäisemään häiriötilanteita. Yllättäviä putkirikkoja ja viemäreiden tukkeutumisia tulee silti aika ajoin. Niiden selviäminen on toisinaan sattumaa, ja usein maastossa liikkuvien kuntalaisten ansiota. Karjalainen ja Paldanius toivovat, että mahdollisista häiriöistä ilmoitettaisiin aina pikaisesti vesilaitokselle.

1400 hairio 2

Klo 4.57 Annika Rautanen ilmoittaa tilanteesta verkostoasentajalle ja etsintä käynnistetään.

Koiran ulkoiluttajan nopea toiminta auttoi häiriötilanteessa

Lauantaina 19.8. oli verkostoinsinööri Annika Rautasen vuoro päivystää varallaolojohtajana.

 • Klo 4.54 Itkonniemen prosessinhoitaja soitti ja ilmoitti, että jossakin kaupungin alueella on iso vuoto ja että kaksi runkoputkea on tyhjenemässä.
 • Klo 4.57 varallaolojohtaja ilmoittaa tilanteesta varallaoloringin verkostoasentajalle ja vuodon etsintä käynnistetään.
 • Klo 5.01 vuotoalue rajautuu Männistön alueelle.
 • Klo 5.11 urakoitsijalle välitetään tieto vuodosta ja pyydetään varautumaan korjaustöihin.
 • Klo 5.41 vuotopaikka löydetään. Koiranulkoiluttaja on ilmoittanut asiasta pelastuslaitokselle, ja pelastuslaitoksen päivystäjä ilmoittaa vuotokohdan sijainnin varallaolojohtajalle.
 • Klo 5.50 aloitetaan vuotokohdan eristäminen muusta verkostosta sulkemalla venttiilit.
 • Klo 7.10 toinen verkostoasentaja saapuu avuksi venttiilien sulkemiseen.
 • Klo 7.30 vuoto on saatu hallintaan ja verkosto alkaa taas täyttyä.

Likolahden vuoto syntyi, kun vuoden 1967 valurautaisesta runkoputkesta irtosi noin 80 cm pitkä ja 20 cm leveä kappale.

1400 hairio 7

Klo 5.41 vuoto löydetään Männistön alueelta. Klo 5. 50 vuotokohdan eristäminen aloitetaan. Janne Paldanius Likolahden vuotopaikalla.

Häiriötilanteen takia noin 8 800 asukkaan vedenjakelu katkesi 2,5 tunnin ajaksi. Lisäksi noin 9500 asukkaan vesijohtovedessä oli laatuhäiriöitä vuodon aiheuttamien virtaussuunnan muutosten ja painevaihteluiden takia.

Vettä kulkeutui maastoon niin voimakkaalla virtauksella, että se olisi saattanut vaurioittaa esimerkiksi vuotokohdan lähellä kulkevan junaradan perustuksia ilman verkoston varallaolon nopeaa reagointia. Mikäli koiranulkoiluttaja ei olisi sattunut paikalle ja vuotopaikan paikantamisessa olisi kestänyt pidempään, olisi vuodosta voinut aiheutua vaikutuksiltaan vieläkin laajempi ja pidempikestoisempi häiriötilanne.

Kun vuotokohta oli saatu eristettyä muusta vesijohtoverkostosta ja vedenjakelu palautettua asiakkaille, vuotokohdan korjaustyö pystyttiin aloittamaan huolellisen suunnittelun jälkeen myöhemmin.

 • Ma 21.8. ennen kaivuutöitä ELY-keskuksen katselmus läheisen junaradan takia.
 • Ti 22.8. puuston raivaus ja kaivuutyöt aloitettiin.
 • To 24.8. rikkoontunut putkiosuus katkaistiin ja poistettiin rikkoontunut putken osa.
 • Pe 25.8. putki pestiin sinne kulkeutuneen maa-aineksen poistamiseksi ja putki korjattiin asentamalla vuotokohtaan uutta putkea jatkoliittimin.
 • Ma 28.8. vesijohtoon rakennettiin huuhteluyhde linjan huuhtelua ja desinfiointia varten.
 • Saman viikon aikana, vko 35, putki täytettiin, kloorattiin, huuhdeltiin ja otettiin vesinäytteet.
 • Putkiosuus otettiin käyttöön viikolla 37 avaamalla vuodon yhteydessä suljetut venttiilit.

1400 hairio 4

Vettä kulkeutui maastoon voimakkaalla virtauksella ja se olisi saattanut vaurioittaa läheisen junaradan perustuksia ilman verkoston varallaolon nopeaa toimintaa. Vuotopaikka saatiin kuitenkin nopeasti eristettyä.

1400 hairio vuoto 1

Likolahden yön aikana sattunut putkivuoto saatiin hallintaan parin tunnin aikana.

1400 hairio 1

Verkostoinsinööri Janne Paldanius pitää käsissään Likolahden putkivuodon rikkoutunutta putken palaa.

call tp

Kun huomaat maastossa vesijohtovuodon tai epäilet viemäritukosta:

 • Reagoi heti. Älä mieti, onko joku muu jo soittanut vesilaitokselle. Turhia soittoja ei ole.
 • Soita joko vesilaitoksen varallaolojohtajalle numeroon 0500 203 023 tai tarvittaessa hätäkeskukseen numeroon 112.
 • Jos vedentulo lakkaa kerros- tai rivitalokodissa tai hanasta tulee vain kylmää vettä, soita ensin kiinteistöhuoltoon.
 • Jos omakotitalon viemäri ei vedä, tarkasta kiinteistön tarkastuskaivo. Jos kaivo on tyhjä, tukos on talon viemäristössä, jolloin sinun tulee huolehtia viemärin aukaisemisesta itse. Jos kaivo on täynnä, syy on viemäriverkostossa ja tukoksen aukaiseminen on vesilaitoksen tehtävä.
 • Soitto on häiriötilanteissa aina paras yhteydenottotapa, sillä varallaolojohtajalla ei usein ole aikaa vastata tekstiviesteihin. Jos varallaolojohtaja ei ehdi vastata puheluun, kääntyy puhelu Itkonniemen vesilaitoksen prosessinhoitajalle.
 • Sähköposteihin ja Facebookin viesteihin vastataan vain arkena.
 • Varallaoloajan tehtäviin kuuluvat ainoastaan kiireellisesti hoidettavat häiriötilanteet.
 • Teetä kotisi putkityöt aina arkisin, jotta mahdollinen yllättävä avuntarve ei kuormita vesilaitoksen varallaoloa.

puhelin tp

Kuopion Vesi tiedottaa verkkosivuillaan, somessa ja tekstiviestillä

Kuopion Vesi tiedottaa vedenjakelun häiriöistä aina häiriötiedottein verkkosivuillaan ja Facebookissa. Tiedottamista hoitaa ensisijaisesti työaikoina Kuopion Veden tiedottaja, muina aikoina siitä huolehtii varallaolojohtaja.

Kuopion Vedellä on käytössä myös tekstiviestipalvelu, jonka kautta asiakas voi tilata puhelimeensa tekstiviestitse tulevan häiriötiedotteen. Tekstiviestipalvelu on yleensä nopein tapa saada tietoa häiriötilanteista.

Häiriötilanteissa tekstiviesti lähtee vesilaitoksen asiakkaille tarvittaessa nopeasti myös ilta- ja yöaikaan.

Varallaoloringin päivystävät työntekijät huolehtivat ensisijaisesti häiriön aiheuttamien vahinkojen minimoinnista ja veden toimittamisen turvaamisesta. Tiedottamisesta huolehditaan resurssien puitteissa niin pian kuin se tilanteen akuuttien toimien kannalta on mahdollista. Varallaolojohtaja laatii sekä asiakkaille lähtevän tekstiviestin että tiedotteen Kuopion Veden verkkosivuille.

Tietyille erityiskäyttäjäryhmille Kuopion Vesi tiedottaa häiriötilanteista myös sähköpostitse.

Ennalta tiedossa olevista häiriöistä, kuten verkoston kunnossapitoon tai verkostotöihin liittyvistä mahdollisista vedenlaatuhäiriöistä tai vesikatkoksista, tiedotetaan aina kaikkia häiriön piirissä olevia asiakkaita.

Tilaa ilmainen häiriöviesti Kuopion Veden verkkosivuilta

Rekisteröitymällä viestipalveluumme saat tiedot vedenjakelun häiriöistä ja suunnitelluista huoltokatkoksista maksutta suoraan matkapuhelimeesi. Tekstiviesti on nopein tapa saada ajantasainen tieto sinua koskevista mahdollisista vesijohtojen tai viemäreiden häiriötilanteista.

Rekisteröidy viestipalveluun tästä