Esteettömyysvalinnat

Lasten kysymyksiä vedestä

Miksi vesi maistuu erilaiselta eri kunnissa?

Suomessa on turvallista juoda hanavettä missä tahansa kunnassa. Vesi puhdistetaan vesilaitoksella niin että siitä poistetaan kaikki epäpuhtaudet ja virukset ja bakteerit. Vesi voi kuitenkin maistua eri kunnissa ja kaupungeissa hieman erilaiselta. Veden makuun voi vaikuttaa esimerkiksi se onko se valmistettu pohjavedestä vai järvivedestä. Järvivettä joudutaan käsittelemään tehokkaammin erilaisilla kemikaaleilla kuin pohjavettä. Vesi desinfioidaan yleensä myös kloorilla. Nämä kaikki voivat aiheuttaa sen, että tarkka maistaja voi havaita lieviä makueroja eri kuntien vesissä. Yleensä vesi on parhaimmillaan kylmänä, joten vettä kannattaa juoksuttaa hieman hanasta niin että se kylmenee ennen veden juomista.

Minne vessanpönttövesi menee?

Vessanpöntön vesi menee viemäriin, jotka kulkevat maan alla ja joiden kautta likainen vesi johdetaan lopulta jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolla likaisesta vedestä poistetaan kiintoaines ja siinä olevat ravinteet. Puhdistettu vesi johdetaan järveen. Jotta viemärit ja jätevedenpuhdistamo toimisivat kunnolla, on tärkeää, että vessanpönttöön ei heitetä mitään sinne kuulumatonta kuten roskia, ruokaa tai muita jätteitä.