Esteettömyysvalinnat

Unelmatyö lähellä kotia
Unelmatyö lähellä kotia
Auri Koivuhuhta muutti Oulusta Kuopioon 18 vuotta sitten. Hän on viihtynyt luonnonkauniissa Kuopiossa hyvin.
Pinnalla

Unelmatyö lähellä kotia

Kun Kuopion Vesi Oy:n ympäristöasiantuntijan tehtävä tuli hakuun keväällä 2023, Auri Koivuhuhta ajatteli, että nyt on haussa upea mahdollisuus. Koivuhuhta tuli valituksi ja aloitti toukokuussa työntäyteiset ja innostavat päivänsä uudessa tehtävässään.

Auri Koivuhuhta on tehnyt urallaan paljon etätöitä ja asunut usein viikot työpaikkakunnalla erillään perheestään. Uutta ympäristöasiantuntijan työtään hän saa tehdä lähellä kotiaan.
Geologiksi opiskellut Koivuhuhta on kasvattanut työuransa aikana monipuolisen osaamisen ympäristökentän eri puolilta. Hän on työskennellyt valtiolla, yksityisellä ja omassa yrityksessään, konsulttina, kouluttajana ja viranomaisena.

– Pystyn hyödyntämään monia aiempia kokemuksiani uudessa työssäni. Ympäristölainsäädännön ja viranomaistyön tuntemus on olennaista, Koivuhuhta kertoo.

Aiemmin ympäristöasiantuntijan tehtäviä hoiti Kuopion Vesi Oy:ssä useampi työntekijä. Kun uuteen työnkuvaan haettiin tekijää, hakuilmoituksessa lueteltiin työtehtäviksi muun muassa vesilaitostoimintaan liittyvien laatu-, lupa- ja ympäristöprosessien valmistelu ja toteutus sekä yhteistyö lupaviranomaisten kanssa. Ympäristöasiantuntija tulisi myös vastaamaan laitosten toimintaan liittyvästä seurannasta ja raporteista, ylläpitämään riskinarviojärjestelmiä ja vastaamaan käyttölaboratorioiden toiminnasta sekä toimimaan asiantuntijana laitosten toimintaan liittyvissä energiatehokkuus-, hiilijalanjälki- ja vastuullisuusasioissa.

”On tärkeää tuoda esille ympäristöasioiden näkökulma vesilaitosalalla.”

- Auri Koivuhuhta. ympäristöasiantuntija

Koivuhuhdan mukaan kuvaus vastaa hyvin sitä, mitä hän on käytännössä puolen vuoden ajan tehnyt.

– Työnkuvani on laaja ja päiväni ovat vaihtelevia. Monipuolinen perehtyminen vesilaitosalaan on ollut kiinnostavaa. Olen todella innoissani uudesta työstäni.

Avointa viestintää

Koivuhuhta toimii tällä hetkellä muun muassa projektikoordinaattorina Siilinjärven vedentuotannon riskien hallintasuunnitelman päivittämistyössä. Työtä tehdään verkkopohjaisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan) yhdessä viranomaisten kanssa.

Työssä arvioidaan vedentuotannon vaaratekijöitä, riskien suuruutta ja riskien hallintakeinoja. Vaaratekijä voi olla esimerkiksi tulva, jonka seurauksena pohjaveden laatu heikkenisi. Pahin mahdollinen seuraus tästä olisi vesiepidemia. Epidemian yhtenä hallintakeinona voitaisiin käyttää raakaveden desinfiointia.

– Yhteistyö projektissa on erinomaista ja palkitsevaa. Kuopion Vedellä on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus riskienarviointityössä.

Projektikoordinaattorina Koivuhuhta huolehtii työn kokonaisuudesta ja eri tahojen yhteistyön sujumisesta. Ympäristöasiantuntijan työhön sisältyy paljon vuorovaikutusta. Koivuhuhdalle se sopii. Hän on luonteeltaan viestijä ja hänestä on mukavaa, että asiat ovat selkeitä ja että kaikesta voi keskustella.

Koivuhuhdan mielestä asioista pitää viestiä matalalla kynnyksellä ja avoimesti yhtä lailla sisäisesti kuin ulospäin ja viranomaisten kanssa.

– Työtäni tarvitaan erityisesti vuorovaikutukseen. On tärkeää tuoda esille ympäristöasioiden näkökulma vesilaitosalalla. Minun tehtäväni on huolehtia ympäristöasioiden eteenpäin viemisestä ja esimerkiksi ympäristölainsäädännön velvoitteiden hoitamisesta.

Hyvä pöhinä

Kuopion Vesi ei ollut Koivuhuhdalle täysin vieras työpaikka keväällä 2023. Hän on ollut Kuopion Vedellä lyhyessä projektiluonteisessa työsuhteessa vuonna 2017. Koivuhuhta pani jo silloin merkille, että Kuopion Vesi on mukava työpaikka.

– Täällä on hyvä pöhinä. Esihenkilöni Markku Lehtola on hyvin avoin ja ennakkoluuloton uusille asioille. Sillä on iso vaikutus. Olen kokenut olevani erittäin tervetullut tähän työyhteisöön.

Koivuhuhta kuvailee työilmapiiriä avoimen lisäksi kuuntelevaksi ja osallistavaksi. Hänellä on työntekijänä sellainen olo, että kaikesta voi puhua ja uusia ideoita esittää. Keskustelukulttuuri on Koivuhuhdan mukaan neutraali.

Uudessa työssään Koivuhuhta on huomannut, että työpaikalla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Koivuhuhta pitää työn tekemisestä, nopeatempoisuudesta ja haasteista. Aiemmissa työpaikoissa työn tempo on ollut erilainen kuin nyt.

– Olen tainnut vain olla kova tekemään töitä, eikä sitä ole erikseen kielletty. Täällä työt tehdään työaikana ja luotetaan siihen, että jokainen tekee parhaansa. Joskus kun olen yrittänyt venyttää päivää, minulle on sanottu, että Auri, oliskos aika mennä kotiin, Koivuhuhta kertoo nauraen.

Kun työmatkoihin käytetty aika on vähentynyt ja työt tehdään työajalla, vapaa-aikaa on paljon. Uusi työ sisältää kuitenkin paljon uuden omaksumista, joten vapaaehtoisesta opiskelusta pitävä Koivuhuhta ei ole aloittanut opintoja työn ohessa.

– Vapaa-aikani kuluu nyt todellakin vapaalla, hauskoja TikTok-videoita katsellen ja kevyttä kirjallisuutta lukien.

1000 aurikoivuhuhta 5