Esteettömyysvalinnat

Ympäristö ja ympäristöarvot ovat konkreettisesti mukana kaikessa Kuopion Veden toiminnassa joka hetki.

Puhdistamme ja hoidamme energiaa säästäen

Kuopion Veden ympäristötekojen lista on pitkä. Yksi merkittävä näistä on jätevesien puhdistaminen, joka on laadukasta ja täyttää, jopa ylittää, kaikki lupaehdoissa asetetut vaatimukset.

Jätevedenpuhdistamoita on kaikkiaan kuusi. Niihin kohdistuu usein syyttävä sormi, mutta todellisuudessa niiden aiheuttama vesistöön kohdistuva pistekuorma on vähäinen. Esimerkiksi Lehtoniemen uudistetussa puhdistamossa poistetaan jäteveden sisältämästä fosforista peräti 98 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun haitallista fosforia tulee jätevesien mukana puhdistamolle noin 200 kiloa, niin vesistöön sitä päätyy vain kolme kiloa.

Myös ammoniumtypen poisto jätevedestä on tehokasta, vaikka asiantuntijoiden mukaan sen merkitys ei ole Kallavedessä oleellinen. Uuden puhdistamon myötä siitä poistetaan kuitenkin noin 90 prosenttia.

Puhdistustoiminnan lisäksi Kuopion Vesi tutkii aktiivisesti purkuvesien tilaa. Tutkiminen sisältää sekä biologisia että fysikaalisia tutkimuksia sekä käytännön tutkimuksia koekalastusten avulla.

Koekalastuksia teemme yhdessä alueen ammattikalastajien kanssa. Tästä toiminnasta saamme tietoja saaliista, kaloista ja esimerkiksi verkkojen likaantumisesta.

– Sen lisäksi hoidamme Kuopion vesien kalakantoja jatkuville kalaistutuksilla, toimitusjohtaja Kirsi Laamanen kertoo.

ELY-keskuksen mukaan Kallaveden tila on muuttunut vuodesta 1979 vuoteen 2013 tyydyttävästä hyväksi.

Energiatehokkuus on ympäristötyötä

Vesilaitostoiminta on paljon energiaa vaativaa toimintaa. Sen vuoksi ympäristöajattelu ja energiatehokkuus ovat mukana jokaisessa päivässä ja kaikessa toiminnassa. Kuopion Vesi on jo pitkään panostanut hyvään suunnitteluun, sillä suunnitteluvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi verkoston ja laitosten energian kulutukseen ja myös tuleviin käyttökustannuksiin. Kuopiossa maasto on vaihtelevaa ja suurten korkeuserojen vuoksi talousveden ja jäte­vesien kuljettamiseen tarvitaan jonkin verran pumppausta. Hyvällä suunnittelulla pumppaustarvetta voidaan kuitenkin merkittävästi vähentää ja siten säästää huomattavasti energiaa. Jätevedenpuhdistuspuolella sekä ympäristönsuojelullisesti että energiatehokkuuden kannalta merkittävä toimenpide on ollut biokaasun talteenotto Lehtoniemen puhdistamolla, joka onkin energiantarpeensa puolesta noin 80-prosenttisesti omavarainen.

ankka1