Esteettömyysvalinnat

Tietoa kaivojen kunnostamisesta ja vedenlaadusta on koottu ymparisto.fi verkkopalveluun.

Huolehdi kaivon kunnosta

Suomen luonnontilainen pohjavesi on hyvänlaatuista ja se soveltuu talousvedeksi alueilla, joilla ei ole vesihuoltoa. On kuitenkin asioita, jotka kaivojen käyttäjien on hyvä tietää.

Suomen luonnontilainen pohjavesi on hyvänlaatuista ja se soveltuu talousvedeksi alueilla, joilla ei ole vesihuoltoa. On kuitenkin asioita, jotka kaivojen käyttäjien on hyvä tietää.

Kaivojen rakenteista on pidettävä huolta, niiden kuntoa on seurattava ja tutkittava veden laatua säännöllisesti.

– Kuopion Vesi ei kuitenkaan tutki kaivovesiä, joten ne on toimitettava tutkittavaksi muualle, sanoo tuotantopäällikkö Markku Lehtola.

Kaivojen kunnosta, kunnostamisesta ja huollosta on runsaasti tietoa esimerkiksi valtion ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa, osoitteessa www.ymparisto.fi/kaivot. Sivustolta löytyvät myös kaivovesiä tutkivien laboratorioiden yhteystiedot.

– Kaivovettä käyttävien on hyvä muistaa, että kyse on pohjavedestä. Sen vuoksi tärkein sääntö on huolehtia siitä, että pintavesiä ei saa päästä sekoittumaan kaivoveteen, Markku Lehtola korostaa.

Tämän takia kaivon rakenteiden on oltava ehyitä. Kaivon ympäristö on pidettävä puhtaana. Kaivon päälle ei esimerkiksi pidä kasata lumia, vaan ne on syytä poistaa, jolloin myöskään sulamisvedet eivät pääse kaivoon.

Kaivojen ympäristöt tulee pitää selkeinä. Lähellä ei saa olla puustoa eikä pensaita, koska niiden vahvat juuret voivat tunkeutua kaivon rakenteisiin, jolloin niin ikään pintavesillä tai jopa myyrillä tai muilla pieneläimillä on mahdollisuus päästä kaivoon.

Kaivoveden laadun varmistamiseksi kevääseen kuuluukin rakenteiden tarkistaminen ja ympäröivän kasvullisuuden kurissa pitäminen. Koska pohjavesien valuma-alueet voivat olla laajoja, mahdollinen saastuttaja voi löytyä kauempaakin. Erityisen ikäviä ovat bensiinit ja öljyt.

Ympäristökeskus suosittelee veden tutkimista noin kolmen vuoden välein.

Tärkein sääntö on huolehtia siitä, että pintavesiä ei saa päästä sekoittumaan kaivoveteen.

 

Ymparisto.fi

Tietoa kaivojen kunnostamisesta ja vedenlaadusta on koottu ymparisto.fi verkkopalveluun. Sivustolla on myös kattavasti ohjeita erilaisten laatuongelmien ratkaisemiseksi ja lista vesianalyyseja tekevistä laboratorioista. Kaivoasioihin pääsee suoraan osoitteessa www.ymparisto.fi/kaivot

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI).