Esteettömyysvalinnat

Numeroiden selitykset löydät artikkelista

Tilaa tonttiliitos ajoissa

Tonttiliittymän rakentamiseen pätee kaksi keskeistä asiaa: kannattaa hankkia hyvä LVI-suunnittelija ja olla ajoissa yhteydessä Kuopion Veden Annika Rautaseen.

Tonttiliittymän rakentamiseen pätee kaksi keskeistä asiaa: kannattaa hankkia hyvä LVI-suunnittelija ja olla ajoissa yhteydessä Kuopion Veden Annika Rautaseen.

Tonttiliittymän rakentamiseen vaikuttaa oleellisesti se, onko kyse uudiskohteesta vai sellaisesta tontista, jolle liittymä rakennetaan vasta jälkikäteen. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhojen alueiden uudet tontit.

– Uudiskohteissa perustyö on jo tehty. Runkolinjasta on vedetty tontin rajalle liittymät, jotka odottavat vain sitä, että tontille tulevan kiinteistön rakentaminen on alkanut ja että kiinteistön omat tonttijohdot ovat niin pitkälle valmiita, että liittyminen voidaan tehdä, vesihuoltoinsinööri Annika Rautanen sanoo.

Rakentamiseen liittyvät yleensä tarkat aikataulut, koska työt etenevät vaiheittain ja materiaalien toimitukset sujuvat sen mukaan. Sen vuoksi viivästykset ovat ikäviä ja tulevat usein myös kalliiksi.

– Valitettavan usein kuitenkin tapahtuu niin, että tonttiliittymän tilaus tehdään viime tipassa. Se ei kuitenkaan onnistu käden käänteessä, joten meihin kannattaa olla yhteydessä heti, kun rakentamispäätös on tehty. Normaalisti tonttiliittymän rakentamisessa on noin kahden viikon jono, joten mikään ei ole liian aikaista, Annika Rautanen korostaa.

Kaivamiseen tarvitaan lupa

– Kun kaikki on kunnossa, minä poimin vuorojärjestyksessä Annikan lähettämiä työtilauksia ja hankin niille kaivuluvat ja soitan sen jälkeen yleensä paria päivää aikaisemmin tilaajalle ja kerron milloin liittymän rakentaminen tapahtuu, verkostoinsinööri Jani Liukkonen kertoo.

Pääsääntöisesti noudatetaan tilausjärjestyksen mukaista aikataulua, mutta joskus saattaa olla tilanteita, että on järkevää poiketa tästä järjestyksestä. Pikatilaukset eivät kuitenkaan yleensä onnistu, joten ajoissa kannattaa olla liikkeellä.

– Kaivaminen pitää myös suunnitella siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa vedenjakelulle, ja että ei tule turhia katkoksia, Jani Liukkonen korostaa.

Tonttiliittymien kaivutyöt urakoi ulkopuolinen urakoitsija, jonka Kuopion Vesi on valinnut kilpailutuksen kautta. He rakentavat jätevesi- ja sadevesiliittymät. Sen sijaan puhtaan veden liittymän rakentaa aina Kuopion Vesi itse ensimmäiseksi.

– Ensinnäkin meidän työntekijöillämme on varmasti voimassa oleva vesityökortti. Lisäksi, kun puhtaan veden liitostyö tehdään ensimmäiseksi ja oikeaoppisesti, ei myöskään ole vaaraa siitä, että vesijohtoverkostoon pääsisi epäpuhtauksia, Liukkonen selittää.

Vastuu kulkee tontin rajalla

Tonttiliittymässä vastuut kulkevat tontin rajan läheisyydessä sijaitsevissa liittymissä. Vesijohdon sulkuventtiilin ja viemäreiden liittymäkaivojen kunnossapito on vielä Kuopion Veden vastuulla, mutta siitä eteenpäin vastuu on kiinteistöllä lukuun ottamatta vesimittaria, joka on vesilaitoksen omaisuutta, Annika Rautanen kertoo.

Yleensä runkolinja kulkee yleisen kadun alla. Tästä linjasta lähtee jokaisen tontin kohdalla liitosjohto tontin rajalle asti. Uusilla alueilla nämä liitosjohdot ovat jo odottamassa tontille rakentamista. Vanhoilla alueilla sen sijaan näitä liitosjohtoja ei ole, vaan ne pitää rakentaa. Periaatteena kuitenkin on, että yleisillä alueilla rakentaa Kuopion Vesi, joka vastaa myös kadun palauttamisesta entiselleen rakennustöiden jälkeen.

KAAVION SELITYKSET:

1. Sadevesiviemäri
2. Salaoja
3. Rännikaivo
4. Salaojakaivo
5. Tonttiviemäri
6. Perusvesikaivo
7. Viemärin runkojohto
8. Sadevesirunkojohto
9. Tonttiviemärin liitoskaivo runkoviemärissä
10. Sadevesiritiläkaivo
11. Tonttivesijohdon venttiili
12. Tuuletusputki
13. Tonttivesijohto
14. Runkovesijohto
15. Tonttiraja

 

Muista oikea padotuskorkeus

Padotuskorkeudella tarkoitetaan korkeuseroa kiinteistön viemärin ja vesilaitoksen viemäriliittymän välillä. Väärä padotuskorkeus voi aiheuttaa ikävän yllätyksen, tukkeutumisen ja viemärivesien tulvimisen asuntoon.

Viemäreiden tukkeutumisia ja vesien tulvimisia asuntoon tapahtuu aina silloin tällöin. Usein syynä on väärä padotuskorkeus.

Ensimmäiseksi avataan tukos, minkä jälkeen selvitetään syy. Jos syynä on väärä, ohjeiden vastainen padotuskorkeus, vastuu on ikävä kyllä aina kiinteistön omistajan. Monelle se on ikävä yllätys, mikä on tietenkin ymmärrettävää.

Uusissa taloissa ei tällaisia ongelmia yleensä ole. Yleisimmin nämä virheet johtuvat siitä, että vanhojen omakotitalojen kellaritiloja on otettu asumiskäyttöön, yleisimmin saunoiksi. Silloin saattaa olla, että padotuskorkeus ei enää riitä.

Uudiskohteissa asiat sujuvat yleisesti ottaen hyvin. Kuopion Vesi antaa rakentajalle pyydettäessä liittämiskohtalausunnon, joka sisältää tiedot liittämiskohdan sijainnista ja korkeusasemasta sekä viemärien padotuskorkeuksista. Tämän jälkeen tontinpuoleiset tonttiviemärit voi rakentaa valmiiksi jo ennen viemäriverkostoihin liittämistä.

Vanhoissa kiinteistöissä tilanne sen sijaan voi olla hankala, jos suunnitellaan kellaritilojen käyttöön ottoa. Tällöin padotuskorkeus saattaa jäädä liian alhaiseksi. Yleensä vaihtoehdoksi jää tällöin pumppaamon asentaminen. Sen vuoksi muutostöitä suunnittelemaan kannattaa aina palkata pätevä LVI-suunnittelija.

kv padotus numerot

1. Sekaviemärin padotuskorkeus: 100 mm + kadun pinta
2. Erillisviemärin padotuskorkeus
3. Liitoskaivo
4. Tarkastuskaivo ja padotusventtiili tai pumppaamo
5. Runkolinja
6. Lattiakaivo
7. Padotusventtiili
8. Padotuskorkeus: 1000 mm