Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 1/2015

Ympäristönsuojelua 24/7

Ympäristönsuojelu on oleellinen osa Kuopion Veden toimintaa ja tämä näkyy selvästi vesilaitoksen jokapäiväisessä työssä. Lähes kaikkea vesilaitoksen toimintaa voidaankin katsoa ympäristötoiminnaksi talousveden hankinnasta jätevesien puhdistamiseen.

Kuopion Veden jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat ympäristö-viranomaisten myöntämät ympäristöluvat, jotka antavat vähimmäisvaatimukset jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle ja jätevesien puhdistamiselle. Ympäristölupa edellyttää, että puhdistettujen jätevesien johtamisen vaikutuksia vesistön tilaan tarkkaillaan jatkuvasti.

Parhaillaan meneillään oleva Kuopion Veden suurimman jätevedenpuhdistamon, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon, saneeraushanke parantaa merkittävästi jäteveden puhdistustuloksia ja siten vähentää oleellisesti vesistön kuormitusta.

Kuopion Vesi tarkkailee säännöllisesti pohjaveden laatua hyvänlaatuisen talousveden saannin turvaamiseksi. Pohjavesien suojelun tavoitteena on turvata hyvänlaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa. Pohjavesialueita uhkaavia riskitoimintoja ovat mm. öljy- ja polttoainesäiliöt, sähkönjakelumuuntajat, huoltoasemat, liikenne, pilaantuneet maa-alueet sekä maatalous.  Näissä toiminnoissa käsiteltävien ja syntyvien vahingollisten aineiden pohjaveteen joutumisen ehkäiseminen on erittäin tärkeää.

Ilo on mitä parhainta
kestävää kehitystä.

Maailman vesipäivää on vietetty 22. maaliskuuta jo vuodesta 1992 alkaen. Maailman vesipäivän yleisenä tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä sekä veden määrästä ja laadusta. Tänä vuonna erityisteemana oli kestävä kehitys. Tämän innoittamana Kuopion Vedellä kehiteltiin ”Ilon pisaroita lapsille” -tapahtuma, jota vietettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenosastolla. Lapsissa on maailman tulevaisuus ja ilo on mitä parhainta kestävää kehitystä. Ilo lisää aina hyvää, muuttuu helposti myös työniloksi ja tekee maailmasta meille kaikille paremman paikan asua ja elää.

Kuopion Vesi toivottaa kaikille Pisaroita-lehden lukijoille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!

 

Kirsi Laamanen

Toimitusjohtaja