Esteettömyysvalinnat

Vesimittareiden etäluentakokeilu alkaa

Kuopion Vesi alkaa syksyllä kokeilla etäluettavien vesimittareiden toimivuutta rajatulla asiakaskunnalla. Laitteista kerätään kokemusta laajempaan käyttöön koko toiminta-alueella tulevaisuudessa.

Kuopion Vesi alkaa syksyllä kokeilla etäluettavien vesimittareiden toimivuutta rajatulla asiakaskunnalla. Laitteista kerätään kokemusta laajempaan käyttöön koko toiminta-alueella tulevaisuudessa.

Tämän vuoden loppuun mennessä noin 500 Kuopion Veden asiakaskiinteistöä saa uuden etäluettavan vesimittarin, kunhan etäluettavien mittareiden kilpailutus ja tiedonsiirtojärjestelmät on saatu valmiiksi.

– Asennuskohteita ei ole vielä valittu. Valitsemme ne läheltä päätoimipistettämme, jotta asentajiemme on helppo käydä kohteissa tarkastamassa mittarit, jos niiden toiminnassa ilmenee ongelmia. Alueella täytyy myös olla hyvä signaalien kuuluvuus. Asiakkailta on tullut toiveita päästä mukaan kokeiluun, mutta valitettavasti emme voi laittaa testimittareita eri puolille kaupunkia, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Laura Malo.

Testipaikoiksi soveltuvat parhaiten uudehkot kiinteistöt, joissa putket ja lvi-laitteet ovat hyvässä kunnossa. Kokeiluun tulevat etäluettavat mittarit jäävät paikoilleen koko elinikänsä ajaksi eli noin kymmeneksi vuodeksi. Vesilaitos ottaa yhteyttä kirjeitse pilottiin valittuihin kiinteistöihin hyvissä ajoin ennen uuden mittarin asennusta.

Veden etäluenta helpottaa niin asiakkaiden kuin vesilaitoksen arkea. Jatkossa arviolaskutus poistuu, ja asiakas saa vesilaskun kuukausittain reaaliaikaisen kulutuksensa mukaan.

Pilottihankkeen aikana Kuopion Vesi kerää kokemuksia etäluennasta ja mittareiden toimivuudesta. Tavoitteena on vaihtaa vanhoja mittareita uusiin noin 3 000 mittarin vuosivauhdilla. Tarkkaa aikataulua ei ole lyöty lukkoon, mutta arvioiden mukaan kaikki vesilaitoksen toiminta-alueella olevat vajaat 18 000 käyttöpaikkaa saatetaan etäluennan piiriin vuoteen 2028 mennessä.

Etäluenta hyödyttää asiakasta ja vesilaitosta 

Veden etäluenta helpottaa niin asiakkaiden kuin vesilaitoksen arkea. Jatkossa arviolaskutus poistuu, ja asiakas saa vesilaskun kuukausittain reaaliaikaisen kulutuksensa mukaan. Kun kulutuslukematiedot tulevat suoraan vesilaitokselle, asiakkaan ei enää tarvitse huolehtia omien tietojensa kirjaamisesta lukemailmoituskorttiin ja sen toimittamisesta vesilaitokselle. Mittariasentajien aika ei puolestaan kulu puuttuvien lukematietojen metsästämiseen kiinteistöistä.

– Lisäksi jos kiinteistön omistaja tai laskutettava vaihtuu, vesilaitos saa etänä tiedon lukemista. Asiakaspalvelun työ helpottuu, kun ei tarvitse pyytää puuttuvia lukemia asiakkaalta, jatkaa vesihuoltoinsinööri Mirja Tolvanen.

Etäluennan ja tarkemman mittaus­datan toivotaan kannustavan asiakkaita vedensäästöön, kun omasta kulutuksesta saa ajantasaista tietoa. Etäluenta tuo uusia työkaluja myös vesilaitoksen verkostonhallintaan, sillä kulutustietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa kunnossapidossa ja viankorjauksissa.

Teksti: Marjaana Lehtinen