Esteettömyysvalinnat

Uudistettu direktiivi parantaa juomaveden turvallisuutta

Tammikuussa 2021 astui voimaan uudistettu EU:n juomavesidirektiivi. Sen lista talousvedestä tutkittavista yhdisteistä on päivitetty Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten ja uusimman tieteellisen tiedon mukaiseksi. Direktiivin tavoitteena on turvata juomaveden laadukkuutta ja ehkäistä terveyshaittoja jäsenmaissa entistä paremmin.

Direktiivi kiristää useiden talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten raja-arvoja. Jatkossa jäsenvaltioiden on muun muassa riskinarvion perusteella seurattava legionellabakteeria kiinteistöissä, joita käyttävät keskimääräistä heikkokuntoisemmat ihmiset tai joissa suuri määrä ihmisiä voi altistua sille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sairaalat, hoitolaitokset ja hotellit.

Vesilaitokset velvoitetaan lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä, edistämään kiertotaloutta, tiedottamaan säännöllisesti kuluttajille veden laadusta, hinnasta ja heidän vedenkulutuksestaan verrattuna keskimääräiseen kulutukseen sekä antamaan ohjeita vedenkulutuksen vähentämiseen.

Aiemmin direktiivissä on säädetty vain talousveden laadusta veden käyttäjien hanassa, mutta nyt se painottaa entistä enemmän riskienhallintaa häiriötilanteiden varalta myös veden muodostumisalueilla ja kiinteistöissä. Lisäksi tullaan asettamaan vähimmäisvaatimukset rakennusmateriaaleille, joita saa käyttää kosketuksissa veden kanssa.

Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa sisällyttää direktiivin muutokset osaksi kansallista lainsäädäntöä.