Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 1/2021

Tämän päivän huoltotoimet tekevät turvallisen tulevaisuuden

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Suomessa vesihuoltolaitosten ja vesihuoltopalvelujen tila on yleisesti hyvä. Kuitenkin vesihuolto on myös hyvin haavoittuvaa. Haasteita vesihuollon toimivuudelle tuovat vanhenevan vesihuoltoverkoston lisäksi mm. poikkeukselliset sääolot ja sähkökatkot.

Helmikuussa valmistuneessa ROTI 2021-raportissa on tarkasteltu rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tar-peita valtakunnallisesti. Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta.

Vesihuollon osalta kiinnitettiin huomiota kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamisen hyötyihin, voimakkaaseen investointitarpeiden kasvuun vesihuoltoverkostoissa, digitalisaation lisääntymiseen sekä bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksiin. Raportin mukaan Suomen vesihuoltoverkosto tarvitsee lähes kaksinkertaiset vuotuiset investoinnit nykyisestä, jotta verkosto on mahdollista pitää toiminnassa ja turvallisena.

Suomessa toteutetaan vuosina 2021–2022 maa- ja metsätalousministeriön vetämänä kansallinen vesihuoltouudistus. Hankkeen johto- ja visioryhmiin -osallistuu monia alan toimijoita ministeriöistä, viranomaisista, järjestöistä, vesihuoltolaitoksista ja kunnista. Suomen Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo tässä lehdessä tarkemmin tästä uudistuksesta.

Kuopion Vedellä on vesihuoltoverkostoja tällä hetkellä lähes 1 600 km.

Huollettavien verkostojen pituus on lisääntynyt merkittävästi kuntaliitosten, yhtiöittämisen sekä -u-usien rakennettavien asuin- ja elinkeinoalueiden myötä. Vuonna 2021 Kuopion Vesi käyttää verkos-tojensa sanee-raukseen 3,2 M€ ja uudisrakentamiseen 2,5 M€. Kuopion Vesi Oy:n omaisuuden arvo on merkittävä, noin 200 M€. Tämän omaisuuden hallinta on erittäin tärkeää ja siihen on panostettava. Yhtiössä onkin käynnistetty omaisuudenhallintajärjestelmän päivittäminen, jotta yhtiön saneeraus- ja investointitarpeet voidaan entistä paremmin suunnitella.

Vesihuoltoverkostoja ja -laitoksia ei kannata jättää rappeutumaan, vaan niitä on saneerattava suunnitelmallisesti. Näin pystytään turvaamaan hyvä vesihuollon taso myös tulevaisuudessa.

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

kirsi laamanen syvatty