Esteettömyysvalinnat

Uusi strategia näyttää suuntaa
Uusi strategia näyttää suuntaa

Uusi strategia näyttää suuntaa

Kuopion Vesi haluaa olla vastuullinen vesihuollon toimija ja luotettava hyvän elämän kumppani. Tavoitteena on palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Kuopion Vesi haluaa olla vastuullinen vesihuollon toimija ja luotettava hyvän elämän kumppani. Tavoitteena on palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Kuopion Vesi muuttui vuoden 2020 alussa kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Samalla Siilinjärvi tuli yhtiön osakkaaksi Kuopion kaupungin rinnalle.

Uusi yhtiö on nyt luonut ensimmäisen strategiansa, joka ulottuu vuoteen 2023. Tämä on lähtölaukaus entistä paremmalle yhteistyölle ja toiminnan kehittämiselle.

– Strategia on yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan uuden yhtiön tulisi lähteä, toimitusjohtaja Kirsi Laamanen kiteyttää.

Vaikka automaatio ja digitalisaatio muuttavat työtä, ihmiset ovat edelleen meidän tärkein voimavaramme.

Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja

Strategiassa kirkastetaan Kuopion Veden arvot ja visio. Kuopion Vedelle on tärkeää olla vastuullinen, hyvinvointia luova ja eteenpäin katsova vesihuollon toimija sekä luotettava hyvän elämän kumppani.

Kuopion Veden tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaiden hanasta tulee laadukasta vettä ja jätevedet puhdistetaan hyvin. Samalla yhtiö katsoo eteenpäin ja kehittää toimintaansa uusia teknologioita hyödyntäen.

Ei vain hienoja korulauseita

Vuonna 2023 Kuopion Vesi haluaa olla alueellisesti johtavin vesialan toimija, jossa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat huippuluokkaa.

Vision toteutuminen edellyttää niin osaamisen ja johtamisen, sisäisten toimintamallien, asiakaspalvelun kuin omaisuudenhallinnan kehittämistä.

– Strategia ja visio eivät ole meille vain korulauseita, vaan tahdomme aidosti kehittää Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltopalveluja ja tuoda strategian myös näkyväksi asiakkaillemme jokapäiväisen tekemisemme kautta, Kirsi Laamanen korostaa.

Toiminnan kehittäminen jatkuu toki tämän jälkeenkin.

Entistä monipuolisempia palveluja

Asiakkaille uusi strategia näkyy palvelukanavien monipuolistamisena ja sähköisen asioinnin lisäämisenä.

Yhtiössä on otettu vuonna 2020 käyttöön uusi asiakaspalvelujärjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa ja digitalisoida asiakaspalveluprosesseja, sujuvoittaa asiakaspalvelua sekä monipuolistaa palvelukanavia.

Asiakkaiden käyttöön on tullut sähköinen asiakasportaali, jonka kautta he voivat muun muassa ilmoittaa vesimittarin lukemia ja katsella laskutustietoja. Sopimusten sähköinen allekirjoitus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.

Osana asiakaspalvelun kehittämistä Kuopion Veden alueella kokeillaan vuoden 2021 aikana myös etäluettavia vesimittareita. Vie kuitenkin useamman vuoden, ennen kuin kaikki asiakkaat ovat uuden palvelun piirissä.

Yhtä suurta tiimiä

Kuopion Vesi arvostaa henkilöstöään. Sitou­tuneet ja työtään arvostavat ammattilaiset työskentelevät hyvinvoivassa työyhteisössä.

– Vaikka automaatio ja digitalisaatio muuttavat työtä, ihmiset ovat edelleen meidän tärkein voimavaramme. Johtamista ja esimiestyötä sekä henkilöstön osaamista tuleekin kehittää jatkuvasti, Kirsi Laamanen toteaa.

Kuopion Veden sisäisiä toimintamalleja kehitetään selkeyttämällä uuden yhtiön työnjakoa ja prosesseja. Ydintehtävät kirkastetaan ja yhteistyötä lisätään, jotta kaikki työntekijät voivat kokea olevansa osa yhtä suurta tiimiä.

Omaisuudenhallintaan luodaan järjestelmä, jonka avulla voidaan entistä paremmin ennakoida yhtiön saneeraus- ja investointitarpeita.

– On tärkeää luoda pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, joka auttaa yhtiön mittavan omaisuuden hallintatyötä, Laamanen summaa.

Suurin omaisuus on maan alla

Viime vuosina on puhuttu paljon vesihuoltoverkoston korjausvelasta. Verkostoa ei ole kaikkialla Suomessa pystytty saneeraamaan samassa tahdissa kuin se ikääntyy.Tämä voi aiheuttaa putkirikkoja ja muita häiriöitä vedenjakeluun.
Kuopiossa ja Siilinjärvellä korjausvelkaa ei ole kertynyt merkittävästi, sillä verkostoja on saneerattu säännöllisesti.

– Kuopion Veden omaisuuden arvo on yhteensä noin 200 miljoonaa euroa, ja se sijaitsee suurimmaksi osaksi maan alla. Meidän tehtävämme on pitää se kunnossa, jotta vesihuolto on toimivaa ja turvallista myös tulevaisuudessa, Laamanen painottaa.

Teksti: Virpi Ekholm
Kuva: Matias Honkamaa

1400 uusi strategia

Kuopion Vesi lukuina

  • Kuopion Vesi Oy:n omistavat kaksi kuntaa, Kuopio ja Siilinjärvi. Se tuottaa vesihuoltopalvelut noin 120 000 asukkaalle ja alueen yrityksille.
  • Kuopion Vedessä on töissä 95 vesihuollon ammattilaista. Yhtiön omaisuuden arvo on yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.
  • Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 29,9 miljoonaa euroa. Vettä myytiin noin seitsemän miljoonaa kuutiota.
  • Investointimenot olivat viime vuonna 11,6 miljoonaa euroa. Vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 6,4 miljoonaa, laitosrakentamiseen 3,5 miljoonaa ja muihin investointeihin 1,7 miljoonaa euroa.