Esteettömyysvalinnat

Veden laatu turvattu
Veden laatu turvattu

Veden laatu turvattu

Vesijohtoveden laadusta huolehditaan Kuopion Vedellä kaikkina vuoden päivinä. Mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin on varauduttu terveysviranomaisten vaatimalla tavalla.

Kuopion Veden verkkosivuilla on aina ajantasaiset tiedot vedenjakelun häiriöistä. Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola huomauttaa, että niiden perusteella tilanne voi näyttää turhan huonolta.

– Kun tiedotamme pienistäkin huoltotöistä ja häiriöistä, voi syntyä ajatus, että vesihuollossa on ongelmia. Useimmiten huoltotyötkin saadaan tehtyä ilman asiakkaille aiheutuvia häiriöitä ja häirötilanteet ovat yleensä hyvin pieniä. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää saada pienistäkin ongelmista tieto asiakkaille heti.

Todellinen vaaratilanne koettiin syksyllä 2021, kun Siilinjärvellä pääsi vesisäiliön katon kautta sadevettä puhtaan veden sekaan. Lehtola toteaa, että riskien arvioinnin eteen tehty työ tuotti silloin tulosta.

– Vesihuoltomme toimivuus kriisitilanteessa oli todella hyvä. Kun veden laadussa havaittiin ongelmia, järjestelmä reagoi siihen heti, ja me toimimme tällaista tilannetta varten olevan suunnitelman mukaan.

Talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on toteutettu Kuopion Vedellä WHO:n Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Kaikkien Kuopion Veden toiminta-alueen vedenjakelualueiden kaikki vedentuotantoketjun vaiheet on käyty läpi ja selvitetty niissä mahdollisesti ilmenevät veden laatua uhkaavat tekijät ja määritetty hallintakeinot havaituille riskeille.

Nopeaa reaktiota vaativissa tilanteissa on olennaista, että tiedotus hoidetaan hyvin ja korjaavat toimenpiteet aloitetaan nopeasti. Tärkeää on myös yhteistyö terveydensuojeluviranomaisten kanssa.
Siilinjärven tilanteessa tässä onnistuttiin Lehtolan mukaan erinomaisesti. Tuoreimpien tietojen mukaan kukaan ei lopulta sairastunut vesijohtoihin päässeestä saastuneesta vedestä.

 

Vesihuollon toimintavarmuus turvattu

Suomessa vesihuollon toimimisesta huolehditaan tarkkaan myös kriittisinä aikoina. Vesihuolto on yhteiskunnallisesti kriittistä infraa, jonka toimivuudesta huolehtimiseen velvoittaa myös laki. Kuopion Vedellä turvallisuus- ja valmiusajattelu on ollut toiminnan keskiössä jo vuosia. Sähkökatkoihin on varauduttu varavoimaloin ja kyberhyökkäyksiin suhtaudutaan vakavasti. Valtakunnallinen KYBER-VESI-hanke on tuottanut vesilaitoksille kyberturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ongelmiin varaudutaan jo nyt. Tulevaisuudessa esimerkiksi tulvat voivat aiheuttaa ongelmia alueilla, joissa tulviin ei ole aiemmin tarvinnut varautua. Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola kertoo, että nämä tulevaisuuden mahdolliset ongelmat huomioidaan Kuopion Veden toiminnassa jo nyt.

Hanaveden laatu on tutkittua ja turvallista

Hanaveden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena Kuopissa toimii kaupungin ympäristöterveyshuolto ja Siilinjärvellä kunnan ympäristöterveyshuolto. Valvontatutkimusohjelman mukainen seuranta kattaa kaikki vedenjakelualueiden vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä verkostot. Lisäksi Kuopion Vesi tekee omavalvontana veden laadun tarkkailua kaikilla omilla vedenottamoillaan sekä vesijohtoverkostossa.