Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2/2022

Kuopion Vesi on varautunut kattavasti sähkökatkoihin ja muihin häiriötilanteisiin

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Näin ollen varautuminen häiriötilanteisiin ja varautumisen suunnittelu ovatkin keskeinen osa vesihuoltolaitoksen normaalia, jokapäiväistä toimintaa.

Tällä hetkellä Suomessa keskustellaan paljon mahdollisista sähkökatkoista tulevana talvikautena. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään mahdollisuuksien mukaan rajaamaan mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle, mutta sähkökatkotilanteilla voi ennakkoon tehdyistä varautumistoimenpiteistä huolimatta olla vaikutuksia vesihuoltopalveluihin.

Sähköä tarvitaan monissa eri veden käsittelyvaiheissa vesihuoltolaitoksella. Kuopion Vesi onkin kattavasti varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin.

Puhtaan veden käsittelyssä ja talousveden pumppauksessa on käytössä varavoimaa, jonka avulla talousveden toimitus jatkuu pääsääntöisesti häiriöittä lyhyiden katkojen ajan. Sähkökatkot, kuten muutkin ennakoimattomat häiriötilanteet, voivat kuitenkin vaikuttaa verkostoveden paineeseen tai jopa keskeyttää talousveden tulon joillakin alueilla. Sähkökatkojen aiheuttamat paineenvaihtelut voivat myös lisätä riskiä verkostoveden laatuhäiriöille.

Myös jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja puhdistusprosessit on varmistettu laajasti varavoimalla. Jäteveden johtaminen viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitsee kuitenkin osin pumppausta. Jotta vältetään jäteveden ylivuodot pumppaamoilla tai viemäreiden tulviminen kiinteistöillä, on tärkeää pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta, esimerkiksi wc:n vetämistä, suihkussa käyntiä, kylpyä tai tiskaamista, vaikka puhtaan veden toimitus jatkuisikin normaalisti.

Sähkökatkoihin, kuten muihinkin ennakoimattomiin häiriötilanteisiin, on jokaisen kotitalouden hyvä varautua osana normaalia kotivaraa. Varastossa kannattaa pitää puhdasta juomavettä jatkuvasti muutaman päivän tarpeeseen sekä varata myös puhtaita ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää joulunaikaa!

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

1200 kirsi valkotausta