Esteettömyysvalinnat

Muotoputkisujutus säästi kustannuksia ja luontoa
Muotoputkisujutus säästi kustannuksia ja luontoa
Kuopion Veden Satu Miettinen ja Jani Liukkonen kipuavat ylös jyrkkää Puijon rinnettä, jossa saneerattu runkovesijohto kulkee.

Muotoputkisujutus säästi kustannuksia ja luontoa

Puijon rinteessä sijaitseva Kuopion Veden runkojohto uusittiin Suomessa harvinaisella menetelmällä. Muotoputkisujutuksen ansiosta vanhan vesiputken kapasiteetti säilyi lähes ennallaan eikä runkovesijohtolinjan saneerauksessa tarvinnut tehdä massiivisia kaivuutöitä.

Kun kurkistaa alas, näkyy Puijon rinteen metsässä kapea väylä muistuttamassa vesijohtolinjan rakentamisesta yli 50 vuotta sitten. Ilman muotoputkisujutusta luonnonsuojelualue näyttäisi tällä hetkellä kovin toisenlaiselta. Jyrkkään, 45 asteen kulmassa nousevaan rinteeseen olisi perinteisen auki kaivamisen takia pitänyt rakentaa louheesta tasanteita kaivinkonetta varten.

Puijon 120 metriä pitkän runkovesijohdon uusimisen suunnitteleminen aloitettiin muutama vuosi sitten, ja jo silloin saneerausmenetelmäksi valittiin muotoputkisujutus.

Muotoputkisujutuksessa vedetään olemassa olevan, ehjän putken sisään laskostettuun muotoon puristettu putki vaijerin avulla. Kun putki on paikoillaan, sen alkuperäinen pyöreä muoto palautetaan kuuman vesihöyryn ja paineen avulla.

Urakoitsija Ruotsista

Puijon rinteessä kulkevan putken uusimista suunniteltaessa auki kaivaminen ei oikeastaan ollut edes vaihtoehto. Kuopion Veden suunnitteluinsinööri Satu Miettinen kertoo, että kaivaminen olisi ollut mahdollista, mutta ei järkevää, ja työturvallisuustoimet olisivat olleet massiiviset.

– Kaivuumenetelmällä louhetta olisi kulunut suuret määrät, kun työkoneita varten olisi rakennettu tasanteita rinteeseen. Urakka-aikakin olisi ollut moninkertainen. Nyt säästimme kustannusten lisäksi luonnonsuojelualueen metsän lähes koskemattomana, Miettinen kertoo.

Suunnitteluvaiheessa selvitettiin myös muita kaivamattomia saneerausmenetelmiä, kuten perinteistä pitkäsujutusta. Tämä menetelmä hylättiin, koska se olisi pienentänyt putken halkaisijaa ja vähentänyt putken kapasiteettia.

– Selvitimme myös pakkosujutusta, jossa vanha putki rikotaan uuden putken edellä, mutta vanhan putken ympärillä olevien kiinnityspantojen takia menetelmä ei soveltunut tähän kohteeseen, kertoo Kuopion Veden rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen.

Säästimme kustannusten lisäksi luonnonsuojelualueen metsän lähes koskemattomana.
- Satu Miettinen, suunnitteluinsinööri

Lopulta ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jäi muotoputkisujutus. Päätöksen syntymisen jälkeen oltiin kuitenkin uuden pulman edessä. Suomesta ei löytynyt vesijohdon muotoputkisujutuksen urakoitsijoita.

– Ratkaisumme oli ottaa urakoitsija ulkomailta. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa kyseisen menetelmän käyttö on arkipäivää, Liukkonen kertoo.

Miettisen mukaan vesijohdon muotoputkisujutusta on tehty Suomessa 1990-luvulla, kun Uponor vielä valmisti muotoon laskostettua putkea sujutusta varten. Urakointi loppui, kun Uponor lopetti näiden putkien tuotannon. Liukkonen muistaa, että myös Kuopion Vesi on käyttänyt aiemmin muotoputkisujutusta vain viemärien saneerauksessa.

Ulkomailta tulevan muotoputkisujutusurakoitsijan kilpailuttamista varten palkattiin rakennuttajakonsultti, joka myös valvoi sujutustyön. Liukkosen mukaan tämä oli järkevin tapa toteuttaa urakka, koska Kuopion Vedellä ei ollut vielä omaa osaamista erikoismenetelmästä.

”Meni kuin Strömsössä”

Vaikka sujutustyö tilattiin Ruotsista, urakka toteutettiin muuten suomalaisten urakoitsijoiden voimin. Työt alkoivat putken ylä- ja alapään kaivantojen kaivamisella. Ruotsalaisen urakoitsijan tehtävänä oli ainoastaan laskostetun putken sujutustyö.

Urakka sujui Liukkosen mukaan sujuvasti ja kivuttomasti alusta loppuun kahdessa viikossa.

– Voi sanoa, että meni kyllä kuin Strömsössä, Liukkonen toteaa. – Kun suomalaisen kaivuu-urakoitsijan työt olivat valmiina, ruotsalaiset tulivat ja homma oli alle viikossa hoidettu.

Muotoputkisujutus on nopea ja kustannustehokas saneerausmenetelmä. Kun laskostettu putki on höyrytetty takaisin alkuperäiseen pyöreään muotoonsa, sen lujuusominaisuudet ovat samat kuin vastaavalla putkella.

– Tuttu ja turvallinen on usein helpompi valinta. Meillä tässä rinteessä muut vaihtoehdot eivät olleet järkeviä, joten tartuimme rohkeasti uuteen. Tämä osoittautui monin tavoin hyväksi valinnaksi. Urakoitsijalla oli kalusto ja työntekijät, jotka osasivat homman. Työ sujui ongelmitta ja oli kustannuksiltaan auki kaivuuta edullisempi, vaikka tarvittiinkin urakoitsija ulkomailta, Liukkonen sanoo.

– Varmasti tämä oli myös hiilineutraalimpi vaihtoehto, Miettinen jatkaa.

Kun Puijon runkovesijohtoputki kuvattiin keväällä 2022, havaittiin, että vanha putki olisi ollut edelleen käyttökelpoinen. Saneeraus oli silti tärkeä ennakkotoimenpide.

– Emme halunneet ottaa sitä riskiä, että putki olisi ikänsä takia pian rikkoutunut. Silloin vesijohdon korjaaminen olisi ollut erittäin haastavaa, Liukkonen toteaa.

1400 sujutus 3

Muotoputkisujutus on nopea ja kustannustehokas saneerausmenetelmä. – Homma oli hoidettu alle viikossa, kertoo rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen tyytyväisenä.

Muotoputkisujutuksen työvaiheet:

 1. Putki puhdistetaan rauta-mangaaniseoksesta.
 2. Varmistetaan että putki on oikean kokoinen ja muotoinen.
 3. Vanhan putken sisään vedetään vaijeri.
 4. Uusi putki on kiepillä rinteen alapäässä kaivannossa.
 5. Laskostettu putki vedetään vaijerin avulla vanhaan putkeen.
 6. Kun putki on paikoillaan, se leikataan määrämittaan noin pari metriä vanhaa putkea pidemmäksi.
 7. Putken molempiin päihin asennetaan päätyholkit höyrytystä varten.
 8. Putkeen johdetaan kuumaa vesihöyryä paineella, mikä palauttaa putken alkuperäisen pyöreän muodon.
 9. Höyrytys kestää noin kaksi tuntia, jonka jälkeen putken annetaan jäähtyä useiden tuntien ajan.
 10. Kun putki on jäähtynyt, tarkastetaan kuvaamalla, että putki on kauttaaltaan pyöreä. Putken muoto vaikuttaa sen lujuusominaisuuksiin.
 11. Sujutustyön jälkeen putken päihin asennetaan laippaliitokset.

putkikooste

Kuvasarjassa kaivanto ennen sujutusta. Lähikuvassa vaijeri asennettuna vanhaan putkeen, johon sininen muotoputki vaijerin avulla vedetään. Urakoitsijat asentavat holkin ennen höyrytystä. Lopuksi muotoputken päähän asennetaan laippaliitos. Viimeisessä kuvassa on valmis putki.

1400 sujutus 2

Puijon kaltevaa rinnettä kulkeva vanha vesiputki saatiin sujuvasti sujutettua, iloitsevat Jani Liukkonen ja Satu Miettinen.