Esteettömyysvalinnat

Miten juomavettä tehdään?
Miten juomavettä tehdään?
Tekopohjavesi kulkee Itkonniemessä kemiallisen saostuksen ja aktiivihiilisuodattimien läpi. – Täältä pumppusalista vesi pumpataan aktiivihiilisuodattimeen, kertoo Markku Lehtola.

Miten juomavettä tehdään?

Kuopion Veden vesijohtovesi on tarkkojen laatukriteerien mukaisesti puhdistettua ja desinfioitua. Hanasta tuleva vesi on kaikkialla Kuopion Veden toiminta-alueella hyvää ja turvallista juotavaa.

Kuopion Veden päävesilaitokselle Itkonniemeen tulee tekopohjavettä kahdelta vedenottamolta. Muilla Kuopion alueen vedenottamoilla vesi on aitoa pohjavettä.

Tekopohjavedestä valmistetun talousveden valmistusprosessi alkaa jo tekopohjaveden tekemisestä. Tekopohjavesi on pohjavettä, joka saadaan aikaan imeyttämällä järvivettä maan läpi. Kuopiossa tekopohjavesi valmistetaan rantaimeytyksellä, joka poistaa tehokkaasti vedessä olevaa humusta ja mikrobeja.

– Materiaali, josta lähdemme liikkeelle, eli suomalainen järvivesi, on jo itsessään puhdasta. Meillä ei ole ongelmia esimerkiksi raskasmetallien tai torjunta-aineiden kanssa, kertoo Kuopion Veden vedentuotannon tuotantopäällikkö Markku Lehtola.

Jos vesi seisoo asuintalojen putkissa pitkiä aikoja, raikkaus kärsii.

Koko tuotantoprosessin läpi kulkeva veden laadun tarkkailu aloitetaan raakaveden puhtaudesta huolimatta jo tässä vaiheessa. Esimerkiksi kemikaalien oikeaa annostelua varten on tiedettävä, millaista raakavesiaines on.

– Ihmiset kuulevat yleensä puhuttavan vain valmiista talousvedestä otettavista näytteistä. Talousveden turvallisuuden varmistaa kuitenkin moni muukin prosessien ja riskien hallintaan liittyvä asia kuin vain laatuanalyysi. Talousveden laatuanalyysit varmistavat, että koko tuotantoketju toimii oikein raakaveden hankinnasta kuluttajan hanaan. Ne myös osoittavat, että kaikki talousvedelle asetetut laatutavoitteet ja -vaatimukset täyttyvät. Juomaveden turvallisuudesta ei tingitä.

1400 talousvesi 4

Tuotantopäällikkö Markku Lehtola aktiivihiilisuodattimen putkistoissa. 

Aktiivihiilisuodatus ja ultraviolettivaloa

Pohjavesi on Kuopion Veden pienimmillä ottamoilla lähes valmista käytettäväksi. Ennen kuin vesi jaetaan kuntalaisille, on sen pH nostettava oikealle tasolle ja vesi desinfioitava ultraviolettivalolla. Siilinjärven pohjaveden ottamolla vedestä poistetaan myös rautaa, mangaania ja kalkkia, eli vettä pehmennetään.

Tekopohjavedestä valmistettu juomavesi vaatii yleensä pohjavettä enemmän puhdistamista. Kun järvivesi suotautuu maaperän läpi, siihen liukenee aina esimerkiksi rautaa ja mangaania.
Tekopohjavesi kulkee Itkonniemessä kemiallisen saostuksen ja aktiivihiilisuodattimien läpi. Aktiivihiili puhdistaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja poistaa vedestä myös makua ja hajua aiheuttavia aineita. Aktiivihiilisuodatuksen jälkeen vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla, joka poistaa vedestä esimerkiksi mahdolliset bakteerit ja virukset.

Aktiivihiili puhdistaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja poistaa vedestä myös makua ja hajua aiheuttavia aineita.

Lopuksi vedelle tehdään klooriamiiniklooraus. Klooriamiini pysyy vedessä pitkään, eikä se jätä veteen samanlaista makuhaittaa kuin aiemmin käytetty vapaa kloori.

Vesi lähtee vesilaitokselta Kuopion Veden asiakkaille noin kymmenasteisena puhtaana ja raikkaana vetenä. Raikkauden kannalta kriittinen vaihe koittaa, kun vesi saapuu kiinteistön omiin putkiin.

– Vesi seisoo asuintalojen putkissa pitkiä aikoja. Usein suurimman osan ajasta. Esimerkiksi aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa hetki, jotta juomalasiin laskettu vesi on viileää ja raikasta, sellaista kuin se on meiltä lähtiessään, Lehtola kertoo.

1400 talousvesi 3

Vesialtaat suojataan valolta, jotta levä ei pääse kasvamaan altaissa.

Turvallista juotavaa

Vesilaitos perustettiin Kuopioon alun perin 1910-luvulla palokunnan tarpeisiin, jotta vettä saatiin paineella liikkeelle. Järvivesi puhdistettiin silloin pelkästään hiekkasuodatuksella.

– Saatiin siis roskat ja kalat pois, Lehtola kertoo.

Vettä alettiin valmistaa keskitetysti juomavedeksi vasta 1930-luvulla. Juomaveden tärkein ominaisuus on, että se on terveyden kannalta turvallista juotavaa. Terveysturvallisuus on tärkeintä silloinkin, kun jokin kriisi uhkaa veden tuotantoa. Tämän vuoksi vesilaitosten tulee suunnitella toimintaansa ennalta myös erilaisia häiriötilanteita varten.

Vesilaitostoiminnan ykkösasia on huolehtia, ettei vesijohdoissa kulkeva vesi aiheuta epidemioita. Seuraavaksi tärkein asia on talousveden toimintavarmuus. Vettä on valmistettava ja saatava jaettua myös kriisitilanteissa. Esimerkiksi sähkökatkosten aiheuttamissa poikkeustilanteissa veden tuotannon on jatkuttava varavoimalla.

1200 talousvesi 7

Kuopion Veden vesilaitokselta tuleva vesi on alle 10 asteista ja maistuu raikkaalta.
- Markku Lehtola

Vesihuollon tärkeydestä puhuttaessa unohtuu usein jätevesihuollon toimiminen.

– Janoon tarvitaan vain pari litraa vettä päivässä. Se voidaan hätätilanteessa toimittaa myös pulloissa ja säiliöissä, mutta jos viemäri ei vessassa vedä, ongelma on käsillä saman tien, Lehtola toteaa.

Veden tulee olla myös hyvää ja raikasta sekä tekniseltä laadultaan sellaista, ettei se aiheuta ongelmia vesijohtoverkostossa. Koska puhtaan, hajuttoman ja mauttoman veden eteen tehdään suomalaisessa vesihuollossa töitä jatkuvasti, on vesi Suomessa erittäin hyvää ja terveellistä janojuomaa. Kuopion Veden omat laatukriteerit ovat paljon korkeammat kuin mitä vaadittaisiin, että vesi olisi juomakelpoista.

– Laatu saisi heiketä merkittävästi, että suomalaisesta vedestä aiheutuisi terveyshaittaa. Vaikka vedessä olisi jollakin paikkakunnalla hieman enemmän esimerkiksi kalkkia, on tästä pitkä matka siihen, että vesijohtoveden juominen aiheuttaisi vaaraa ihmisten terveydelle, Lehtola sanoo.

 pieni talousvesi 6

Jänneniemen vedenottamolta pumpattua vettä.

1400 talousvesi 5

Käsitelty vesi pumpataan asiakkaille.

 

Kuvatekstit: Itkonniemeen rakennettu aktiivihiilisuodatin vaati tarkat suunnitelmat, jotta putkistot saatiin mahtumaan vanhaan vesilaitosrakennukseen.

 

 

Mikä kalkki?

Kalkin tehtävä talousvedessä on pitää veden happamuus eli pH-arvo oikealla tasolla. Saostuessaan vesijohtoverkostoon putkien pinnalle kalkki myös suojaa rautaputkia korroosiolta eli syöpymiseltä. Useimpien vesilaitosten pitääkin Suomessa lisätä kalkkia vesijohtoveteen.

Kuopiossa tekopohjavesialueiden maaperät Siilinjärven ja Jänneniemen vedenottamoilla ovat kalkkipitoisia. Kuopion vesijohtoveden kalkkipitoisuus nousi Jänneniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen vuonna 2008 puolitoistakertaiseksi entiseen nähden.

Veden kalkki on siis Kuopiossa peräisin maaperästä, josta se liukenee tekopohjaveteen. Siilinjärven tekopohjavedestä poistetaan kalkkia vedenpehmentimillä. Jänneniemen veden kalkkipitoisuus laimenee riittävästi, kun sitä sekoitetaan vesilaitoksella Hietasalon vähemmän kalkkia sisältävään pohjaveteen.

Kalkilla ei ole todettu terveyshaittoja. Suurin runsaskalkkisen veden aiheuttama murhe onkin kalkkitahrat keittiössä ja pesuhuoneissa. Kalkkitahrojen kertymistä pinnoille voi vähentää kuivaamalla vesiroiskeet pinnoilta heti käytön jälkeen. Kalkkitahroihin tehoavat hyvin happamat pesuaineet, esimerkiksi tavallinen etikka. Myös kahvin- ja vedenkeittimet on hyvä puhdistaa silloin tällöin talousetikkaseoksella.

Niin sanottu veden kovuus tarkoittaa veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Veden kovuus voi vaikuttaa esimerkiksi pyykinpesukoneiden pesuaineiden käyttömäärään ja astianpesukoneessa vedenpehmennyssuolan käyttöön. Jos astioihin jää astianpesukoneessa kalkkitahroja, huuhtelukirkasteen käyttö voi poistaa ongelman. Veden kovuuteen liittyvät pesuainekohtaiset tiedot löytyvät pesuainepaketeista.

Suurin osa Kuopion Veden toimittamasta talousvedestä on pehmeää vettä, osa keskikovaa. Löydät tiedot talousveden kovuudesta alueittain Kuopion Veden verkkosivuilta.
www.kuopionvesi.fi/tietoavedesta/veden-laatu

Miksi vesijohtovesi maistuu erilaiselta eri kunnissa?

Veden alkuperä vaikuttaa veden makuun. Pohjavedessä on yleensä vähiten maku- ja hajuhaittoja jo ennen veden puhdistamista ja desinfiointia. Vastaavasti yksityisissä porakaivoissa voi olla esimerkiksi hyvin voimakas raudan maku. Vesilaitoksessa tuotettu talousvesi saadaan yleensä käsiteltyä täysin mauttomiksi. Kuopion Veden vesijohtovedessä ei enää myöskään juuri maistu kloori. Nykyisin desinfioinnissa käytetty sidottu kloori ei maistu yhtä voimakkaasti kuin vapaa kloori. Useimmissa tapauksissa veden makuhaitta johtuu veden seisomisesta talon omassa putkistossa. Siksi onkin hyvä juoksuttaa putkistossa seissyt, lämmennyt vesi pois ennen veden käyttämistä. Vesi lähtee vesilaitokselta Kuopion Veden asiakkaille alle kymmenasteisena puhtaana ja raikkaana vetenä.