Esteettömyysvalinnat

Kysy vedestä 2/2022
Kysy vedestä 2/2022
Sammuta janosi rauhallisin mielin. Suomessa riittää vettä eivätkä kuivat kaudet uhkaa veden tuotantoa Kuopion seudulla.

Kysy vedestä 2/2022

Lukijoiden vesiaiheisiin kysymyksiin vastaamassa Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen ja tuotantopäällikkö Markku Lehtola.

1. Nouseeko veden hinta?

Vesihuolto toimii Suomessa vesihuoltolaitosten asiakkailtaan saamilla maksuilla, ei verovaroilla. Laki kuitenkin määrittelee yleiset hinnoitteluperiaatteet, eli hintojen on oltava vertailukelpoisia muiden Suomen vesilaitosten hintojen kanssa ja niiden on perustuttava vesihuoltolaitoksen kustannuksiin. Hintojen nousu on myös aina perusteltava.

Vedestä maksetaan asiakkaan kiinteistön vesimittarin koon mukaan määrittyvää kiinteää perusmaksua sekä veden kulutuksen perusteella käyttömaksuja. Asiakkaan käyttämän vesimäärän perusteella laskutettavassa käyttömaksussa on mukana sekä puhtaan veden että jäteveden osuus.

Kuopion Vesi Oy:n vesihuollon kustannukset nousevat merkittävästi vuonna 2023. Suurimmat kustannusnousut ovat sähkökustannuksissa, lietteen jatkokäsittelykustannuksissa sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa.

Jotta Kuopion Vesi Oy pystyy tarjoamaan jatkossakin turvalliset ja laadukkaat vesihuoltopalvelut, on vesihuoltomaksuja tarkistettava kasvavien käyttökustannusten sekä suurten saneeraus- ja uusinvestointien takia. Kuopion Vesi saneeraa suunnitelmallisesti vesihuoltolaitoksiaan ja -verkostojaan, jotta yhtiö pystyy turvaamaan hyvän vesihuollon tason myös tulevaisuudessa. Saneerauksien osuus investoinneista on 65 %.

Vesihuoltolaitoksen kiinteät kustannukset tulisi kattaa perusmaksuilla ja muuttuvat kustannukset käyttömaksuilla. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole, sillä vesihuoltolaitoksen kiinteät kustannukset ovat 80 % kaikista kustannuksista ja Kuopion Veden perusmaksujen osuus vain noin 14 % asiakasmaksuista.

Suomen Vesilaitosyhdistyksen suositus on, että tulevaisuudessa vesihuoltolaitokset keräisivät puolet tuloistaan perusmaksulla ja puolet käyttömaksulla. Perusteluna tälle on, että 50/50-suhde heijastaa nykyistä paremmin vesihuollon kustannusrakennetta ja rahoitustarpeita, mutta säilyttää kuitenkin riittävän kannustimen vastuulliselle vedenkäytölle.

Kuopion Vesi Oy nostaa vesihuollon käyttö- ja perusmaksuja niin, että korotusten vaikutus omakotitalolle on noin 4 euroa kuukaudessa eli 50 euroa vuodessa. Perusmaksujen nousun osuus tästä on 1,9 euroa kuukaudessa eli 23 euroa vuodessa. Hintojen kokonaiskorotus on 180 kuutiota kuluttavalle omakotitalolle 4,8 % ja 5000 kuutiota kuluttavalle kerrostalolle 3,5 %.

Vuoden 2023 hinnastossa Kuopion Vesi Oy:n perusmaksua nostetaan siis suhteessa enemmän kuin käyttömaksuja. Vuonna 2023 veden hinta on 5,11 €/m3, eli litrahinta on puoli senttiä. Uudet perusmaksut voi tarkastaa Kuopion Veden verkkosivuilta.

Kuopion Vesi Oy:n hintataso on jatkossakin valtakunnallisesti tarkasteltuna Suomen keskiarvotasoa.

Veden kulutus on laskenut Suomessa tasaisesti vuosien ajan. Veden säästäminen ei ole yksiselitteisesti hyvä asia, koska poikkeuksellisen pienet vesivirtaamat voivat aiheuttaa viemäriputkissa tukoksia ja kuivuvat viemärit hajuhaittoja. Suomessa ei myöskään tarvitse huolehtia veden loppumisesta. Koska vesilaitos tuottaa asiakkailleen vain kylmän veden, kuluissa voi säästää veden käytön vähentämisen sijaan käyttämällä esimerkiksi suihkussa hiukan tavallista viileämpää vettä.

(Vastaamassa Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen)

2. Riittääkö Suomessa vettä?

Suomessa riittää vettä. Nykyiset kuivat kaudet eivät vielä etenkään Kuopion seudulla uhkaa veden tuotantoa. Kuopion Vedellä on yhteensä 15 pohjavedenottamoa. Tilanteet voivat vaihdella hetkellisesti kohteittain, mutta vesilaitoksella on olemassa varasuunnitelmat kuivia aikoja ja mahdollista vesipulaa varten.

Kuopiossa tehdään vettä rantaimeyttämällä järvivettä. Veden kuluttaminen ei hukkaa vettä mihinkään, sillä käytetty vesi menee jätevedenpuhdistamon kautta aina takaisin kiertoon vesistöön. Liiallinen veden säästäminen voi sen sijaan aiheuttaa tukoksia viemäreihin, jos vesivirtaama on merkittävästi mitoitettua pienempi.

Kuopion Vedellä on jo pitkään varauduttu monenlaisiin veden tuotannon uhkatilanteisiin. Vesihuoltolaitoksen toimivuuden turvaaminen on Kuopion Vedellä tärkeysjärjestyksessä ykkösasia.

(Vastaamassa Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola)