Esteettömyysvalinnat

Asiakastyytyväisyystutkimus WACSI 2022 vesilaitoksille

Asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön palveluihin vuonna 2022 selvitettiin Taloustutkimus Oy:n WACSI 2022 –vesilaitosten asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tutkimukseen osallistui yhteensä 13 vesilaitosta.
 
Tutkimus toteutettiin 9.5.– 29.7.2022 sähköisenä tiedonkeruuna ja puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat satunnaispoiminnalla vesilaitoksen toiminta-alueella asuvat 25–74-vuotiaat. Tutkimuksen kokonaisotanta yhtiön toiminta-alueella oli 600 haastattelua, joista 510 suunnattiin Kuopion ja 90 Siilinjärven puolelle. Kuopion puolella otannasta 374 haastattelua suunnattiin keskeiselle kaupunkialueelle ja 136 niihin maaseututaajamiin, joissa yhtiö vastaa vesihuoltopalveluiden tuottamisesta. Tutkimuksessa asiakastyytyväisyyttä mitattiin veden laadun ja jakelun sekä vesilaitoksen palvelun ja viestinnän osa-alueilla.
 
Kuopion tulokset olivat pysyneet edellisvuoden tasolla ollen valtakunnallista vesilaitosten keskiarvoa. Valtakunnalliset tulokset ovat suuntaa antavia. Tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että vesilaitokset eroavat toisistaan raakavesilähteen, toiminnan ja kokoluokan osalta.