Esteettömyysvalinnat

Vesi oli 110 vuotta sitten kalliimpaa
Vesi oli 110 vuotta sitten kalliimpaa
Historian havinaa

Vesi oli 110 vuotta sitten kalliimpaa

Kuopion vesilaitoksen ensimmäinen ohjesääntö ja taksa otettiin käyttöön 110 vuotta sitten, vuonna 1914. Kuopion vesilaitoksen pumppukoneet oli käynnistetty historiallisesti Itkonniemellä edellisen vuoden marraskuussa.

Alkuvaiheessa vesilaitoksen toiminta oli nykyiseen nähden pienimuotoista: vuoden 1914 lopussa vesijohtoon liittyneitä kiinteistöjä oli 254 ja verkostolla oli pituutta noin 20 kilometriä. Nykyisin liittyneitä kiinteistöjä on lähes 20 000 ja vesijohtoverkoston pituus on noin 1200 kilometriä.

Kuopiossa tunnistettiin jo alkuvaiheessa monet keskeiset vesihuollon vastuut ja velvollisuudet, vaikka ensimmäistäkään vesihuoltoa säätelevää lakia ei ollut vielä kirjoitettu. Käytetty sanasto toki poikkeaa jonkin verran Kuopion Veden nykyisistä yleisistä sopimusehdoista, ja pykälät ovat monin paikoin nykyistä yleisluontoisempia.

Esimerkiksi asiakkaan velvollisuuksista säädettiin jo vuoden 1914 ohjesäännössä: ”Veden tilaaja on velvollinen viipymättä vesijohtolaitoksen johtajalle ilmoittamaan huomatut viat tonttijohdossa pääjohdon ja vesimittarin välillä, sekä on vastuunalainen kaikesta siitä vahingosta, joka viipymisen kautta tässä kodin on syntynyt.”

Nykyisin asia muotoillaan sopimusehdoissa samansuuntaisesti: ”Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.”

Vesimittarin luennasta kirjattiin vuonna 1914, että ”vesimittarin osotus” luetaan ”vesijohtokonttorin toimesta” neljännesvuosittain ja tarvittaessa kuukausittain laskutusta varten. Nykyään asiakas toimittaa lukematiedot vähintään kerran vuodessa.

Erojakin luonnollisesti löytyy. Vuoden 1914 säännöissä annettiin esimerkiksi tarkkoja määräyksiä tonttijohdoille: niiden tuli olla valurautaa tai Mannesmann-putkea (teräsputkea) ja vähintään 2,3 metriä maanpinnan alla. Tänä päivänä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista säädetään asetustasolla.

Alkuaikoina vesihuollon maksut määriteltiin suoraan ohjesäännössä. Nykyään niille on erillinen hinnasto. Vuonna 1914 vesi maksoi kotitalouksille Kuopiossa 40 penniä kuutiometriltä. ”Teollisuus- ja terveystarkoituksiin” käytetylle vedelle oli erilliset taksat.
Summa kuulostaa pieneltä, mutta itse asiassa vesi oli tuolloin suhteellisesti kalliimpaa kuin nykyään. Esimerkiksi vuoden 1913 rahamäärä 40 penniä on nykyrahassa noin 1,90 euroa.

Kuopion Veden veroton vesimaksu on nyt 1,81 euroa kuutiolta. Vuonna 1914 ei ollut vielä keksitty arvonlisäveroa – eikä liioin jätevedenpuhdistusta ja siihen liittyviä maksuja.