Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 1/2024

Hyvä asiakkaamme,

Vuosi 2024 on Kuopion Vesi Oy:n viides toimintavuosi. Yhtiön toiminta on jo vakiintunutta. Yhtiön ensimmäinen strategia laadittiin yhtiön aloittaessa vuonna 2020. Vaikka strategiaa on päivitetty vuosittain, on tänä vuonna aiheellista aloittaa yhtiön strategian uusiminen.

Vesihuollon toimintaympäristö on muuttunut. Maailman epävakaa tilanne ja turvallisuustilanteen muuttuminen Suomessa ovat vaikuttaneet yhtiön varautumisen tason parantamiseen entisestään. Asiakkaiden vedenkäytön vähentyminen on aiheuttanut yhtiön liikevaihdon pienenemisen. Vesihuolto-verkostot ja laitokset vaativat yhä enemmän saneerausinvestointeja. Samalla omistajakuntien alueille rakennetaan uusia vesihuoltoverkostoja. Näin ollen yhtiön investointitaso tulee olemaan hyvin korkea tulevinakin vuosina.

Lisäinvestointeja tulee myös lainsäädännön muutoksista. Merkittävimpänä näistä on Euroopan komission hyväksymä uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi. Direktiivissä tehostetaan ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa. Lisäksi direktiiviin tulee uusia vaatimuksia mikroepäpuhtauksien poistosta, jätevedenpuhdistamoiden energianeutraalisuudesta ja ravinteiden kierrätyksestä. Nämä uudet vaatimukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä lisäkustannuksia vesihuoltolaitoksille.

Tiedolla johtaminen on keskeinen osa nykyaikaista vesihuollon hallintaa ja sen avulla vesihuoltolaitokset voivat parantaa tehokkuuttaan, vähentää riskejä ja tarjota parempaa palvelua asiakkailleen. Tiedolla johtamisessa käytetään tietoa ja dataa tehokkaasti päätöksenteon tukena. Vesihuoltolaitoksella kerätään valtavasti erilaista tietoa, jota voidaan hyödyntää. Tiedolla johtaminen auttaa vesihuoltolaitosta optimoimaan toimintaansa, kuten resurssien käyttöä. Tiedolla johtaminen auttaa tekemään oikeita päätöksiä pitkän aikavälin strategioista päivittäiseen operatiiviseen toimintaan. Tähän suuntaan Kuopion Vesikin on kehittämässä toimintaansa.

Toivotan kaikille oikein hyvää alkavaa kesää! 

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

paakirjoitus 2024 1