Esteettömyysvalinnat

Liittämiskohta määrittää vastuurajat
Liittämiskohta määrittää vastuurajat

Liittämiskohta määrittää vastuurajat

Kuopion Vesi vastaa vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentamisesta ja ­kunnossapidosta liittämiskohtaan saakka ja liittyjä liittämiskohdasta kiinteistölle päin.

Liittämiskohdat ovat pääsääntöisesti joko kiinteistön rajan läheisyydessä (kuvan esimerkki 1) tai runkojohdossa (esimerkki 2).

Padotuskorkeus

Padotuskorkeus on jätevesiviemärin korkeustaso, jolle viemärin vesipinta voi hetkellisesti jossakin tilanteessa nousta.

Padotuskorkeus merkitään kiinteistön liittymissopimukseen. Yleisten toimitusehtojen mukaista padotuskorkeutta noudatetaan, jos kiinteistön liittymissopimuksessa ei ole merkintää muusta padotuskorkeudesta. Tällöin padotuskorkeus on runkoviemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liitoskohdassa + 1000 mm.

Jos asiakas viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, Kuopion Vesi ei vastaa viemäritulvasta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa vahinkojen estämiseksi.

1200 padotuskorkeus