Esteettömyysvalinnat

Kulutusperusteinen vesimaksu tulee mahdolliseksi kaikille

Lukematiedot kannattaa ilmoittaa jatkossa sähköisesti laskutuskauden lopulla. Muutos auttaa asiakasta seuraamaan omaa vedenkulutustaan. 

Kuopion Veden kuluttaja-­asiakkaiden laskutusrytmi muuttuu kesästä 2024 ­alkaen. Kun tähän asti asiakas on saanut vesilaskunsa etupainotteisesti laskutuskauden alussa, jatkossa lasku lähetetään laskutuskauden jälkeen. Laskutuskausi on kaksi kuukautta.

Muutoksesta johtuen laskutuksessa tulee tavallista pidempi tauko, kun heinä–elokuun lasku lähetetään asiakkaille syyskuun alussa. Nykyisen tavan mukaan lasku lähetettäisiin heinäkuun alkupuolella.

Muutos mahdollistaa todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen myös niille asiakkaille, joilla ei ole etäluettavaa mittaria. Etäluettavat mittarit yleistyvät vähitellen Kuopion Veden alueella. Laskutusrytmin muutos on osa siirtymävaihetta.

– Ne asiakkaat, joilla on perinteinen vesimittari, voivat saada kulutusperusteisen laskun ilmoittamalla vesimittarilukeman ennen laskutusta. Muussa tapauksessa lasku perustuu entiseen tapaan arvioituun kulutukseen, asiakaspalvelupäällikkö Laura Malo kertoo.

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa sähköisesti Kuopion Veden Vesitili-verkkopalvelussa. Jos haluaa todelliseen kulutukseen perustuvan laskun, lukema kannattaa ilmoittaa laskutuskauden lopulla.

Laskutuskausi päättyy aina parillisen kuukauden lopussa. Lukematieto ehtii mukaan laskulle, vaikka sen ilmoittaisi Vesitilissä kuukauden viimeisenä päivänä.

laskutusvuosi

Muutos mahdollistaa todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen myös niille asiakkaille, joilla ei ole etäluettavaa mittaria.

Laskutusrytmin muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan halutessaan asiakas voi edelleen maksaa vesi- ja jätevesilaskunsa arvioidun kulutuksen mukaan. Kuopion Vesi pyytää jatkossakin asiakkailtaan vesimittarilukeman pääsääntöisesti kerran vuodessa, jolloin yksi kuudesta laskusta on tasauslasku.

Muutoksella Kuopion Vesi vastaa asiakkaidensa toiveisiin. Malon mukaan moni asiakas on toivonut mahdollisuutta kulutusperusteiseen laskutukseen.

Muutos hyödyttää asiakasta monella tapaa.

– Kun mittarilukeman ilmoittaa tiheämmin, omasta vedenkulutuksesta pysyy paremmin perillä. Se voi auttaa esimerkiksi piilovuotojen havaitsemisessa, Malo sanoo.

Muutos hyödyttää myös kiinteistöjä, joissa vedenkulutus vaihtelee paljon tai joissa on vuokralaisia.

Laskutusrytmin muutoksella on vaikutusta myös Kuopion Veden sisäisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi virheelliset vesimittarilukemat täytyy käsitellellä lyhyemmässä ajassa ennen laskujen lähettämistä asiakkaille. 

vesimittarikaavio

Näin tilaat sähköisen lukemakortin

Kuopion Veden asiakas voi tilata käyttöönsä sähköisen lukemakortin eli vesimittarilukemapyynnön.

Asiakas voi valita Vesitilissä haluaako lukemakortin paperisena vai sähköisenä. Sähköinen lukemakortti lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

Sähköisessä lukemakortissa on suora linkki Vesitiliin, jossa asiakas voi ilmoittaa lukematietonsa ja päivittää samalla yhteystietonsa.

Tällä hetkellä sähköinen lukemakortti on käytössä noin 15 prosentilla Kuopion Veden asiakkaista, joilla on perinteinen vesimittari.

Lukemapyyntö lähetetään asiakkaalle pääsääntöisesti kerran vuodessa. Etäluennassa oleville asiakkaille ei lähetetä lukemapyyntöä.

Lukema on tärkeä toimittaa vähintään kerran vuodessa, jotta laskutus saadaan tasattua ja asiakas voi seurata kiinteistönsä vedenkulutusta. Vastuu kulutuksen seurannasta on asiakkaalla itsellään.

Muutoksesta johtuen laskutuksessa tulee tavallista pidempi tauko. Heinä–elokuun lasku lähetetään asiakkaille syyskuun alussa.