Esteettömyysvalinnat

Ympäristövastuuta vesihuoltolaitoksella
Ympäristövastuuta vesihuoltolaitoksella
Kaikki Kuopion Veden yksiköt tarttuivat haasteeseen, jossa sähkönkulutusta pienennettiin systemaattisesti, iloitsee sähköinsinööri Markus Happonen.

Ympäristövastuuta vesihuoltolaitoksella

Vesihuoltotoiminnalla on iso merkitys ympäristöllemme. Esimerkiksi jäteveden puhdistaminen on tärkeä ympäristöteko, mutta siitä aiheutuu vielä isot päästöt. Kuopion Vedellä pienennetään hiilijalanjälkeä säästämällä sähköä, tuottamalla energiaa ja osallistumalla alan tutkimustyöhön.

Kuopion Veden hiilijalanjälkiselvitys on juuri valmistunut. Kuopiolaisten hiilijalanjäljestä noin yksi prosentti tulee vesihuollosta. Pian valmistuu myös energiaselvitys.

– Näistä saamamme tiedon perusteella voimme päättää, mihin toimiin tulee ryhtyä, jotta energiankulutusta saadaan pienennettyä, omaa energiantuotantoa lisättyä ja päästöjä vähennettyä, kertoo jätevedenpuhdistuksen vastuualueen käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen.

Yhtiön suurimmat päästöt syntyvät jäteveden käsittelyn suorista typpioksiduuli- ja metaanipäästöistä, 47 % koko hiilijalanjäljestä, toiseksi suurimmat ostetusta sähköstä, 23 %.

Sähkön säästämiseen tartuttiin Kuopion Vedellä toden teolla, kun sähkön hinta alkoi nousta ja uhka sähkökatkoista oli todellinen.

– Haastoimme myös kaikki yksiköt etsimään vastuualueeltaan kymmenen kohdetta, joissa lasketaan kulutusta kuukaudessa kilowatti per kohde. Näin saamme pienennettyä sähkön kulutusta yhteensä 100 kilowattia. Haasteeseen vastattiin hienosti, kertoo sähköinsinööri Markus Happonen.

Omavaraisuutta auringosta ja lietteestä

Hiilijalanjälkiselvityksessä kannustetaan lisäämään omaa energiantuotantoa. Vuonna 2021 Kuopion Vesi tuotti uusiutuvaa lämpöä ja sähköä yhteensä 5,7 GWh. Tällä uusiutuvan energian tuotannolla saadaan vähennettyä aiheutuneista päästöistä 970 tonnia CO2e, eli 7 %.

Jännenniemen vedenottamolla aurinkopaneelit tuottavat vuodessa noin 30 MWh aurinkosähköä. Ensi syksynä paneelien määrä viisinkertaistuu, jolloin aurinkoisina kesäpäivinä lähes kaikki laitoksen tarvitsema sähkö voidaan tuottaa itse päästöttömästi.

– Jännenniemi on hyvä aurinkosähkökohde, sillä sen kulutus on tasaista ja alueella oli valmis paikka paneeleille. Esimerkiksi Itkonniemen vesilaitoksella aurinkopaneelien takia pitäisi kaataa puita, Happonen kertoo.

Myöskään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle ei suunnitella aurinkosähköä, koska puhdistamo on lämmön suhteen omavarainen ja lietteestä valmistetulla biokaasulla tuotetaan myös iso osa sen sähköstä. Tulevaisuudessa pohdinnan alla on isomman kaasumoottorin hankkiminen. Sen jälkeen Lehtoniemi olisi sähkönkin suhteen omavarainen.

Myös puhdistamolle tulevan jäteveden lämmön talteenottoa on harkittu. Kotitalouksista tuleva vesi kun on keskellä talveakin kymmenasteista.

– Investointi lämmön talteenottoon tulisi tehdä yhteistyönä esimerkiksi kaukolämmön toimittajan kanssa, koska olemme jo lämmön suhteen omavaraisia. Vielä tämä ei laskelmien mukaan ole ollut järkevä vaihtoehto, Jarmo Hiltunen toteaa.

Miten vaikein pala ratkeaa?

Oman ympäristövastuutyönsä lisäksi Kuopion Vesi tukee vesihuoltoalan tutkimus- ja kehitystyötä. Paljon kiinnostavaa on vireillä, kuten fosforiravinteiden talteenotto jätevesilietteestä sekä mikromuovien ja lääkejäämien poisto.

– Tutkimus ei tuo aina nopeaa hyötyä, mutta on tärkeää olla perillä asioista. Osallistumme pienellä summalla tutkimustyöhön ja saamme lisätietoa puhdistusprosessiemme toiminnasta sekä tuoreimmat tiedot maailmalla tehdystä tutkimuksesta käyttöömme, Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtola toteaa.

– Samasta syystä kannustamme myös henkilökuntaamme kouluttautumaan, Hiltunen jatkaa.

– Ja palkkaamme kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita ja kannustamme heitä tutustumaan koko talomme toimintaan, Happonen lisää.

Vesihuoltoalalle tulevilla on usein ympäristöalan koulutus, johon kuuluu kursseja vesihuollosta. Varsinainen perehdyttäminen alaan tapahtuu vesihuoltolaitoksissa. Mitä paremmin vesihuoltoalaa tunnetaan, sen paremmat ovat mahdollisuudet kehittää alaa ympäristön kannalta yhä vastuullisemmaksi.

– Biokaasun hyötykäyttö on vähentänyt merkittävästi veden puhdistusprosessin päästöjä. Pääsemme pian myös eroon Kallaveden pohjassa olevista hapettimista, jotka auttavat ammoniumtypen poistossa. Poistamme sen nykyään tehokkaasti jo täällä puhdistamolla, Hiltunen kertoo.

Se millä tavoin vaikein pala ratkotaan eli miten jäteveden käsittelyn typpioksiduuli- ja metaanipäästöt saadaan tulevaisuudessa valjastettua hyötykäyttöön, jää nähtäväksi. Selvää on, että tärkeää tutkimustyötä ympäristöasioiden edistämiseksi vesihuoltoalalla jatketaan.

Kaikki mukaan

Vastuullisuustyöhön tarvitaan mukaan vesihuoltolaitoksen väen lisäksi kuluttaja-asiakkaat ja vettä käyttävät yritykset. Ympäristön eteen voi tehdä tärkeää työtä huolehtimalla, ettei viemäriin kulkeudu mitään ylimääräistä.

– Nuoret ovat fiksuja. He eivät heitä viemäriin mitään turhaa, vaan laittavat vessassa vanupuikotkin roskikseen, Jarmo Hiltunen kehuu.

Muutaman vuosikymmenen valistustyö alkaa purra. Kaikki ylimääräinen aines jäteveden seassa aiheuttaa turhaa puhdistustyötä, mikä rasittaa sekä luontoa että nousevien vesimaksujen myötä kuntalaisten taloutta. Vessanpönttöön ei kuulu laittaa edes vedessä hajoavia vessapaperirullan hylsyjä, niiden paikka on kartonkijätekeräyksessä.

Teollisuusasiakkaille yhtiö laatii omat teollisuusjätevesisopimukset. Ympäristöluvan mukaan vesihuoltolaitoksen tulee olla selvillä siitä, mitä jätevesi sisältää. Haitallisia aineita viemäriin laskevalle yritykselle voidaan määrätä esikäsittely tai korotettu puhdistusmaksu.

– Vastuulliset yritykset huolehtivat ympäristöasioista. Monet yritysasiakkaat soittavat ja kysyvät, voidaanko tätä ja tätä laskea viemäriin. Kannustamme aina yhteydenottoon, vaikka kyse olisi pienestäkin asiasta, Markku Lehtola sanoo.

Kuopion Veden hiilijalanjälki (AFRY Finland Oy)

13 492 tonnia CO2e, josta...

  • jätevedenkäsittely 71 %
  • talousveden tuotanto 19 %
  • viemäriverkosto 7 %
  • vesijohtoverkosto 3 %
  • hallinto ja suunnittelu 0,8 %.

= 1,1 % Kuopion Veden alueen asukkaiden vuotuisista kasvihuonepäästöistä, jos lukua verrataan suomalaisen keskimääräisiin päästöihin.