Esteettömyysvalinnat

Kaikkia puhdistamoita kehitetään jatkuvasti
Kaikkia puhdistamoita kehitetään jatkuvasti
Kuopion Veden vedentuotannon tuotantopäällikkö Markku Lehtola (oik.) ottaa vetääkseen myös jätevedenpuhdistuksen vastuualueen toiminnan Jarmo Hiltusen jäätyä eläkkeelle.

Kaikkia puhdistamoita kehitetään jatkuvasti

Kuopion Veden alueella on yhteensä seitsemän jätevedenpuhdistamoa, joista Lehtoniemi on suurin. Koska kaikilla puhdistamoilla on Kuopion alueella sama tekninen vaatimustaso, on pieniä puhdistamoita saneerattu vastaamaan nykyistä vaatimustasoa.

Käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen ja tuotantopäällikkö Markku Lehtola ovat yhtä mieltä siitä, että pitkällä aikavälillä olisi järkevintä saada ohjatuksi suurin osa Kuopion Veden toiminta-alueen jätevesistä Lehtoniemeen. Välimatkat ovat kuitenkin paikoin niin pitkiä, että tällä hetkellä pienten paikkakuntien laitosten saneeraaminen on vielä ollut edullisin ja järkevin vaihtoehto. Esimerkiksi Karttulassa saneerauksen hinta oli kolmasosan siitä, mitä siirtoviemärin rakentaminen olisi tullut maksamaan.

Tällä hetkellä Lehtoniemeen on ohjattu jätevedet Kurkimäestä. Karttulan, Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamot on saneerattu kuntaliitosten jälkeen. Lisäksi Siilinjärvellä, Nilsiässä ja Säyneisissä on omat puhdistamonsa.

Lietteen loppusijoituspaikat vaihtelevat puhdistamoittain. Nilsiän, Siilinjärven ja Karttulan puhdistamoilta liete viedään Gasumille, muilla puhdistamoilla lietteestä tehdään itse kompostia viherrakentamiseen. Yksityisten ihmisten lisäksi kompostia hakevat multaa valmistavat yritykset. Jätevedenpuhdistamoiden kompostituote on ruokaviraston vaatimusten mukaista ja sitä voi käyttää hyötypuutarhan mullassa.

Pienten puhdistamoiden liittyminen Kuopion Veteen on tuonut ison toimijan etuja pienille paikkakunnille. Ennen kuntaliitoksia pienten puhdistamoiden toiminnasta huolehtivat kuntien huoltomiehet, joilla oli usein vastuullaan koko vesihuolto. Suuremmalla toimijalla on käytössään useampia huoltomiehiä ja asentajia, jolloin asiantuntemus on myös suurempi. Veden hinta saadaan pidettyä kohtuullisena, kun vesimaksuja voidaan tasata ison alueen toiminnan avulla.