Esteettömyysvalinnat

Siilinjärven alueen vesihuoltoa kehitetään edelleen
Siilinjärven alueen vesihuoltoa kehitetään edelleen
Mestari Markku Korhonen teki talvella kairaustöitä Siilinjärvellä Haapamäentiellä. Kairauksen tuloksia käytetään vesilinjojen suunnittelutöissä.

Siilinjärven alueen vesihuoltoa kehitetään edelleen

Vuoden 2020 alussa aloittanut Kuopion ja Siilinjärven yhteinen vesiyhtiö Kuopion Vesi Oy kehittää Siilinjärven vesihuoltoa monella taholla.

Siilinjärven kartta on käynyt tutuksi Satu Miettiselle ja Heli Martikaiselle, jotka työskentelevät suunnitteluinsinööreinä Kuopion Vedellä ja suunnittelevat sekä suunnitteluttavat Siilinjärven vesihuoltoverkostojen uudis- ja saneerauskohteita.

– Kuopion Vesi on mukana kunnan maankäytön suunnittelussa ja kaavakohteissa. Suunnittelemme vesihuoltoverkostoa sekä paikat jätevedenpumppaamoille ja paineenkorotusasemille, he kertovat.

Kunnassa on vuosittain käynnissä kymmenkunta eri vaiheissa olevaa kaavakohdetta. Yksi merkittävimmistä on Haapamäen uusi asuinalue, jonka vesihuollon toteutussuunnittelu on käynnistynyt pohjatutkimuksilla. Tänä vuonna alkaa myös Taivallahden nelosvaiheen ja Vuorelantien uuden kerrostaloalueen vesihuollon suunnittelu.

Automaatio- ja kaukovalvonta­uudistus loppusuoralla

Kuopion Veden ehdottomasti isoin – ja eniten työtä vaatinut – panostus Siilinjärvellä on ollut vesihuollon automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmän uudistaminen. Vesilaitosten ja pumppaamojen automaatio­järjestelmä alkaa nyt olla uusittu ja liitetty osaksi Kuopion puolen kaukovalvontajärjestelmää. Loput puhdasvesikohteet valmistuvat tulevana kesänä.

– Siilinjärven alueen vesihuollon automaatiojärjestelmä nostetaan samalle tasolle Kuopion Veden muiden alueiden kanssa. Kun kohteet liitetään samaan automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmään, toimintavarmuutta tulee lisää ja valvonta paranee, selvittää sähköinsinööri Markus Happonen.

Kyseessä on ollut erittäin mittava hanke; mukana on Siilinjärveltä 47 jätevesikohdetta ja 13 puhdasvesikohdetta. Hanke on maksanut 825.000 € ilman arvonlisäveroa.

Hankkeessa on uusittu myös muun ­muassa radioverkkoa, sähkökeskuksia, instrumentointia, toimilaitteita, venttiilejä, sähkömoottoreita ja taajuusmuuttajia. Kaikkiin kohteisiin on tehty varavoimaliitynnät. Kasurilan paineenkorotusasemalle hankittiin kiinteä varavoimakone.

Automaatio- ja kaukovalvontauudistus näkyy asiakkaille entistä parempana vesihuollon toimintavarmuutena ja nopeampana reagointina häiriötilanteisiin.

Seuraavaksi vuorossa on Siilinjärven jätevedenpuhdistamon valvomon uudistaminen ja liittäminen Kuopion Veden muuhun automaatioverkkoon, mikä mahdollistaa valvonnan myös Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolta käsin.

Laitoksilla rakenne- ja laitesaneerauksia

Kahden viime vuoden aikana Siilinjärven jätevedenpumppaamoille on tehty pumppu- ja putkistosaneerauksia, ja suunnitteilla on uusi jätevedenpumppaamo Radantauksen alueelle.

– Viime kesänä korjasimme Koivuniemen vedenpuhdistamon alavesisäiliön katon, ja tulossa on ylävesisäiliön kattosaneeraus. Myös jätevedenpuhdistamon kalkkisäiliön suurentamista on suunniteltu, valottaa rakennuttajainsinööri Pekka Sairanen.

iso siilinjarvi