Esteettömyysvalinnat

Satojen miljoonien omaisuuserää hallitaan tiedolla
Satojen miljoonien omaisuuserää hallitaan tiedolla
– Kuluvan kahden vuoden aikana olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta järjestelmää, jotka tehostavat merkittävästi omaisuudenhallintaa, verkostopäällikkö Jani Koski kertoo.

Satojen miljoonien omaisuuserää hallitaan tiedolla

Vesihuoltolaitosten omaisuudesta noin 80 prosenttia on syvällä maan uumenissa. Näkymättömissä kulkevien vesihuoltoverkostojen takia omaisuudenhallinta on haastavaa. Kuopion Vedellä uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tehostanut omaisuuserän hallintaa.

Kuopion Veden vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnassa on keskitytty viime vuodet vahvasti datan ja erillisten lisätietojen hyödyntämismahdollisuuksiin, jotta mittavan omaisuuserän hallintaa saadaan tehostettua. Omaisuudenhallinnan kehittämisen aloitti verkostopäällikkö Jani Koski vuonna 2019.

Vesihuoltoalan vuosi vuodelta kasvavia omaisuudenhallinnan haasteita ei pystytä tulevaisuudessa hallitsemaan ainoastaan kunnossapito- ja saneeraussuunnitelmilla. Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan pidemmän aikavälin kokonaisnäkemystä ja hallintaa.

Omaisuudenhallinnan näkökulmasta keskeistä on tietojen järjestelmällinen ja laaja kerääminen sekä tehtyjen toimenpiteiden systemaattinen dokumentointi. Näiden toimien avulla on mahdollista tuottaa laajoja tietoanalyysejä esimerkiksi vesihuoltoverkoston tilasta.

– Kuluvan kahden vuoden aikana olemme ottaneet käyttöömme kaksi uutta järjestelmää, jotka molemmat osaltansa tehostavat merkittävästi omaisuudenhallintaa ja vastuualueemme toimintaa, Koski kertoo.

Verkosto-omaisuuden hallinnan kulmakivi

Vuonna 2020 käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä Infra Work Manager (IWM) on infraverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon suunniteltu palvelu. Sen avulla hallinnoidaan ja dokumentoidaan kaikki Kuopion Veden vesihuoltoverkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, pitkän tähtäimen suunnittelusta aina takuuajan valvontaan sekä kustannusten seurantaan saakka.

Kehitysinsinööri Ossi Kansala on tehnyt verkosto-omaisuuden hallinnan kehitystyötä Kuopion Vedellä vuodesta 2021 alkaen. Hän hyödyntää käytössä olevia järjestelmiä vesihuoltoverkostojen kehittämiseen liittyvissä tehtävissään.

– Järjestelmän dataa ja tietoja hyödyntämällä on mahdollista saada selville esimerkiksi verkoston kunnosta ja saneeraustarpeesta kertovia tunnuslukuja, ja niiden avulla pystymme rakentamaan vesihuoltoverkoston elinkaarimalleja, Kansala kertoo.

Järjestelmien pitkän aikavälin mukanaan tuomista hyödyistä voidaan puhua tarkemmin vasta joidenkin vuosien kuluttua. Toiminnanohjausjärjestelmä tuo kuitenkin merkittävän hyödyn Kuopion Vedelle jo nyt, sillä sen avulla on mahdollista hallita tehokkaasti suuria kokonaisuuksia.

Koski kertoo, että tarve uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle syntyi, kun Kuopion Vesi liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2020 alussa ja Kuopion rinnalle yhtiön osakkaaksi tuli myös Siilinjärven kunta, minkä seurauksena vesilaitoksen toiminta-alue laajeni merkittävästi.

Ennakoivaa ja pitkäjänteistä työtä

Vesihuoltoverkosto vanhenee Suomessa kovaa vauhtia ja sen myötä myös häiriöt kasvavat. Korjaustarpeet ovat jatkuvia, ja pitkäjänteinen, ennakoiva työ on vesihuoltoalalla erityisen tärkeää. Verkoston saneeraustarpeita ei kuitenkaan osata aina nähdä. Niin kauan kuin vesihuolto toimii, kaikki on hyvin.

– Maan päällä olevan rakennuksen kuntoa on mahdollista arvioida. Siitä näkee, kun se rapistuu ja myös investointitarve on helpompi näyttää toteen. Vaikka vesihuollon tärkeys tiedetään, maan alla majailevat putket unohtuvat helposti, ja niiden saneeraustarpeeseen saatetaan herätä vasta, kun ongelmia on jo syntynyt, Koski kertoo.

Vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan entistä tarkemmin selville Kuopion Veden verkosto-omaisuuden tila, arvo ja sen kehittyminen. Järjestelmien avulla vesihuoltoverkostoa voidaan kunnossapitää, saneerata ja rakentaa suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Näin vältetään esimerkiksi kustannusten hallitsematon kasvu.

Osaavat ja motivoituneet työntekijät

Toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa myös tiedonkulkua koko verkoston vastuualueella. Asentajat kuittaavat tehdyn työn aloitus- ja lopetusajankohdat sekä kirjaavat kohteessa tehdyt toimenpiteet. Kun työnjohto näkee reaaliajassa, milloin ja miten työ on tehty, säästytään turhilta kyselyiltä ja työn keskeytyksiltä. Töiden hallinta on myös kehitysinsinööri Ossi Kansalan mukaan helpompaa uuden järjestelmän ansiosta.

Kuopion Vedellä on otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä hyvin vastaan. Helppokäyttöisen järjestelmän opettelu ei ole vaatinut liikoja sen enempää esimiehiltä kuin asentajilta. Kosken mukaan se onkin olennaista, sillä järjestelmä toimii vain, kun sitä käytetään asianmukaisesti ja sinne täydennetään kaikki tarvittavat tiedot.

– Seuraamme koko ajan, että järjestelmiä käytetään oikein. Jos koulutustarvetta ilmenee, olemme heti valmiina järjestämään sitä. Yhdessä saamme aikaan tietoa, jonka avulla voimme huolehtia Kuopion Veden satojen miljoonien omaisuuserästä, Koski sanoo.

iso datavalvonta 2

Kehitysinsinööri Ossi Kansalan mukaan töiden hallinta on helpompaa uuden järjestelmän ansiosta.

Kuopion Vesi Oy, verkoston vastuualue

Tehtäviin kuuluvat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueiden vesihuoltoverkostojen saneeraus- ja uudisrakennuttaminen ja niihin liittyvä valvonta, sekä vesihuoltoverkostojen tutkimus- ja kunnossapitotyöt.

Kuopion Vedellä on vesihuoltoverkostoa kokonaisuudessaan noin 2000 kilometriä.

Verkoston vastuualueella työskentelee yhteensä 19 vesihuoltoalan ammattilaista: 10 verkostoasentajaa, mittaaja, tekninen avustaja, 3 verkostoinsinööriä, 2 rakennuttajainsinööriä, kehitysinsinööri ja verkostopäällikkö.

Neuroflux tunnistaa vuodot reaaliaikaisesti

Vuonna 2021 Kuopion Vedellä käyttöönotettu Neuroflux-järjestelmä on hyvä esimerkki digitalisoinnin merkityksestä vesihuoltoverkostosta huolehtimiselle. Se mahdollistaa ennakoivan ja pitkäjänteisen työn.

Neuroflux-järjestelmä on jätevesiverkoston hallintaan suunniteltu palvelu, jonka tuottamat data-analyysit tukevat huolto- ja investointipäätöksiä ja tehostavat riskienhallintaa. Järjestelmän data-analyysi kertoo myös, onko tehdyissä investoinneissa onnistuttu vai ei.

Vuonna 2022 Kuopion Vedellä otettiin käyttöön myös järjestelmään kuuluva erillinen vuotovesijaetyökalu. Työkalun avulla päästään tarkasti käsiksi siihen, millaista sadevesijaetta viemäriverkostoon pääsee.

– Kun tiedämme, missä vuotovettä muodostuu, paljonko sitä tulee ja minkälaisina jakeina se esiintyy, voimme kohdentaa verkoston kuntotutkimukset oikeille alueille ja saneerausinvestoinnit oikeisiin kohteisiin, verkostopäällikkö Jani Koski kertoo.