Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 1/2022

Vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan palvelunsa myös kriisitilanteissa

Olemme tänä keväänä eläneet epävakaita aikoja. Juuri, kun koronaepidemia alkoi helpottaa, Ukrainan sota alkoi. Huoli turvallisuudesta ja yhteiskunnan toimivuudesta on levinnyt Suomeenkin. Tällaisessa maailmantilanteessa on tärkeää, että jokainen yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen toimija varmistaa pal-velunsa toimivuuden kaikissa tilanteissa. Ukrainan konfliktin aiheuttama epävakaa maailmantilanne johtaa myös vesilaitoksella kasvaviin kustannuksiin ja mm. varaosien ja materiaalien toimitusaikojen pitenemisiin.

Vesihuoltolaitokset ovat yleensäkin varautuneet turvaamaan palvelunsa myös erityistilanteissa. Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Vesilaitoksen omaisuudesta on huolehdittava. Vesi­huoltoverkostojen saneeraukseen on panostettava, muuten niiden kunto ja samalla koko vesihuollon palvelutaso heikkenee. Verkostot ovat keskeisin osa vesihuoltopalvelua, sillä vesijohtoverkoston kautta asiakas saa talousveden käyttöönsä ja viemärin kautta jätevesi johdetaan pois asiakkaalta. Vesijohtoverkoston rappeutuminen voi aiheuttaa vesikatkoja ja veden laatuhäiriöitä. Viemäriverkoston huono kunto saattaa aiheuttaa vuotoja ja jätevesipäästöjä vesistöön.

Kuopion Vesi Oy:n omaisuuden arvo on merkittävä, noin 200 milj. euroa. Tästä omaisuudesta noin 80 prosenttia on syvällä maan alla.  Omaisuuden hallinta on erittäin tärkeää ja siihen on panostettava. Näin turvataan toimiva ja turvallinen vesihuolto. Tässä lehdessä kerrotaan uusista järjestelmistä, joita Kuopion Vedellä on otettu käyttöön omaisuuden hallinnan kehittämiseksi. 

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

kirsilaamanen