Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/2021

Vesihuoltolaitoksen omaisuudesta on pidettävä huolta, jotta hyvä vesihuollon taso voidaan turvata

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Suomessa vesihuoltolaitosten ja vesihuoltopalvelujen tila on yleisesti hyvä. Kuitenkin vesihuolto on myös hyvin haavoittuvaa, mikä havaittiin Kuopion Vedelläkin loppukesästä tänä vuonna.

Siilinjärven alueen vesijohtoverkostosta otetusta valvontatutkimusohjelman mukaisesta näytteestä löytyi koliforminen bakteeri, joka voi osoittaa talousveden hygieenisen laadun heikkenemistä. Tästä käynnistyi pitkä prosessi, jossa laajalle alueelle Siilinjärveä asetettiin noin kuukauden mittainen talousveden keittokehotus. Talousveden saastuminen ei kuitenkaan aiheuttanut ihmisten sairastumisia. Tapaus osoitti, että veden normaali tarkkailu toimii ja näin sairastumisilta vältyttiin. Kuitenkin tällainen häiriötilanne on alueen asukkaille hankala ja haluankin pahoitella siitä ihmisille aiheutunutta haittaa.

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka olisi toimittava aina. Kuitenkin häiriöitä valitettavasti välillä esiintyy ja silloin on tärkeää, että vesihuoltolaitos on niihin varautunut. Vedenlaatuhäiriöiden aikana tilanteesta tiedottaminen on hyvin tärkeää ja sitä Kuopion Vesikin pyrkii kehittämään jatkuvasti. Myös toimintaa häiriötilanteissa on säännöllisesti harjoiteltava.

Yhteistyö Siilinjärven terveydensuojeluviranomaisten kanssa sujui erittäin hyvin. Tilanne edellytti alusta saakka aktiivista ja laajaa tiedottamista. Tiedottaminen ja tilanteen ohjeistus hoidettiin tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Hyvin tärkeää on, että vesihuoltolaitoksen omaisuudesta pidetään huolta. Laitoksia ja verkostoja on saneerattava suunnitelmallisesti. Vesihuoltoverkostoja ja -laitoksia ei kannata jättää rappeutumaan. Näin pystytään turvaamaan hyvä vesihuollon taso myös tulevaisuudessa.

Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää loppuvuotta!

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

paakirjoitus 2021 2