Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2/2020

Varautumista ja vastuunkantoa

Tämä vuosi on ollut muutosten vuosi. Kuopion Vesi Liikelaitos ja Siilinjärven vesihuoltolaitos on yhtiöitetty Kuopion Vesi Oy:ksi vuoden 2020 alusta. Uuden yhtiön toiminnan aloittaminen ja toimintojen järjestäminen on työllistänyt paljon henkilökuntaamme. Toiminta on alkanut hyvin ja siitä suuret kiitokset kaikille Kuopion Veden työntekijöille. Samalla keväällä alkanut koronaepidemia on tuonut paljon haasteita töiden järjestämiseen. Olemme joutuneet miettimään, kuinka päivittäiset työtehtävät järjestellään poik­keusoloissa niin, ettei vesihuollon toimintavarmuus heikenny.

Kuopion Vesi, samoin kuin yleisesti Suomen muutkin vesihuoltolaitokset, ovat toimineet normaalisti huolimatta koronaepidemiasta. Vesihuoltolaitokset ovat yleensäkin varautuneet turvaamaan palvelunsa myös erityistilanteissa. Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Suomessa toteutetaan vuosina 2021–2022 maa- ja metsätalousministeriön vetämänä kansallinen vesihuoltouudistus. Hankkeen johto- ja visioryhmiin osallis­tuu monia alan toimijoita ministeriöistä, viranomaisista, järjestöistä, vesihuoltolaitoksista ja kunnista.

Tällä uudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on edetä kohti vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. Näitä tavoitteita voidaan edistää uuden teknologian ja kier­totalouden avulla. Kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelun tueksi on arvioitu voimassa olevan vesihuoltolainsäädännön toimivuutta sekä selvitetty vesihuoltolaitosten taloudellisesta valvonnasta ja ohjauksesta saatuja kokemuksia Euroopassa. Selvitykset osoittavat, että vesihuollon toimivuus vaatii riittävän vahvat vesihuoltolaitokset sekä tehokkaan omistajaohjauksen ja valvonnan. Uudis­tuksessa harkitaan myös vesihuoltoa ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita. Lainsäädännön tarkistamisen ohella pyritään etsimään keinot vesihuoltolaitosten osaamisen varmistamiseen ja saneerausvelan hoitoon.

Toivotan kaikille oikein hyvää loppuvuotta ja joulunaikaa!

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

kirsi laamanen syvatty