Esteettömyysvalinnat

Maan alla piilee miljoonaomaisuus

Harva tulee ajatelleeksi, millainen arvokas sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta elintärkeä yhteinen omaisuus kiemurtelee vesijohto- ja viemärilinjoissa Kuopion ja Siilinjärven katujen alla. Mitä jos putkista ei pidetä huolta eikä niitä saneerata tai vaihdeta uusiin tarpeen mukaan?

Silloin ne alkavat rapistua ja vuotaa, mikä johtaa yllättäviin putkirikkoihin, pahimmillaan juomakelvottomaan talousveteen ja ympäristökatastrofeihin, kun jätevedet pääsevät saastuttamaan vesistöjä ja muuta ympäristöä.

Kuopion Veden yli tuhannen kilometrin pituinen vesijohto- ja viemäriverkosto on verkostopäällikkö Jani Kosken mukaan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Etenkin Kuopion keskeisellä kaupunki­alueella vesi- ja viemäriputkia on saneerattu paljon. Myös Siilinjärven verkostoa on käyty järjestelmällisesti läpi viime vuosina.

– Tärkeää on, että meillä on ajantasainen tieto putkien sijainneista, kunnosta, materiaaleista, koosta ja rakennusvuosista. Vesihuoltoverkostojen osalta on Suomessa ja muuallakin maailmassa varsin tavallista, että verkostotiedoissa on puutteita. Olemme kartoittaneet vesijohto- ja viemäriverkostoa säännöllisesti ja varmistamme jatkuvasti perusparannuksilla, ettei ikäviä yllätyksiä pääsisi tulemaan, hän painottaa.

Kaupungin vesijohto- ja viemäriputkien keski-ikä on noin 30 vuotta ja Siilinjärven kunnan noin 20–30 vuotta. Tulevaisuudessa saneeraustarve kasvaa entisestään, sillä maan alla on paljon 1970-luvulla rakennettua vesihuoltoverkostoa. Viime vuosina Kuopio on laajentunut paljon, joten vesijohto- ja viemäriverkoston rahat ovat suurelta osin kohdistuneet vesihuollon uudisrakentamiseen. Sen sijaan Siilinjärvellä vanhoja putkilinjoja on saneerattu enemmän kuin rakennettu uusia.

Lue myös: Sukitus tuo viemärilinjalle hurjasti lisävuosia