Esteettömyysvalinnat

Vinkit uusille rakentajille

Kuopion Veteen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen uuden talon suunnittelun aloittamista.

Liittämiskohtalausunto

Kun tontit on luovutettu, tilaa LVI-suunnitelmaa varten Kuopion Vedeltä liittämiskohtalausunto, jossa ovat tonttikohtaisten liittymien sijaintitieto, liittymiskorkeudet sekä jäteveden padotuskorkeus. Tämän perusteella LVI-suunnittelija pääsee suunnittelemaan kiinteistön sisäistä verkostoa.

Liittymishakemus

Liittymishakemus verkostoon liittymisestä hoituu kotisivujen kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vesi- ja viemärijohtojen asemapiirros.

Liittymis- ja käyttösopimus

Hakemusten perusteella tehty liittymis- ja käyttösopimus lähetetään rakentajalle allekirjoitettavaksi. Kun sopimus on palautettu allekirjoitettuna Kuopion Vedelle, liittyminen verkostoon on mahdollista.

Vastuun raja

Kuopion Vesi tuo liittymät kaupungin alueelle tontin rajan läheisyyteen. Vastuun raja kulkee vesijohdossa vesijohtoventtiilissä ja jätevesiviemärissä viemärin tarkastuskaivossa. Asiakas vastaa itse verkostostaan vastuurajasta talolle päin. Myös fyysinen liittyminen Kuopion Veden verkostoon tehdään asiakkaan palkkaaman LVI-asiantuntijan valvonnassa.

Vesimittarin tilaaminen

Kun sopimukset ovat kunnossa ja omakotitalo valmistumassa, tilataan vesimittariteline ja vesimittari. Tätä ennen kohteen veden käyttö laskutetaan kiinteänä rakennusaikaisena vesimaksuna.

Kustannukset

Alle 250 m2 omakotitalon vesiliittymä ja liittyminen maksaa 4500 euroa. Tätä isomman omakotitalon liittyminen on noin 1000 euroa kalliimpi. Hinta sisältää rakennusaikaisen veden, vesimittariasennuksen, jätevesi- ja vesiliittymän sekä liittymismaksut.