Esteettömyysvalinnat

Siirtolinja Kurkimäestä Hiltulanlahteen

Siirtolinjan neljännen ja samalla viimeisen osuuden suunnittelutyö on käynnistynyt ja valmistuu alkuvuodesta. 

– Suunnitelma pitää saada valmiiksi, jotta linjaa päästään rakentamaan ennen Kurkimäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan umpeutumista vuoden 2019 loppuun mennessä, osuuden suunnittelusta vastaava suunnitteluinsinööri Elina Pietarinen kertoo.

Siirtolinjasta on rakennettuna osuudet 1 ja 2. Rakenteilla oleva kolmososuus valmistuu Vitostien ja Lähteenkujan risteykseen arviolta vuoden loppuun mennessä. Kolmannelle osuudelle rakennetaan kaksi paineenkorotusasemaa sekä yksi jätevedenpumppaamo.

– Kolmososuuteen liittyvää putkilinjaa on tekemättä Kurkimäen puoleisesta päästä haastavien maaperäolosuhteiden vuoksi noin 40 metriä. Linja rakennetaan samassa yhteydessä kuin linjan päähän tuleva paineenkorotusasema, verkostoinsinööri Jani Liukkonen kertoo.

Siirtolinjan rakentamatta oleva nelososuus on noin 1,5 km pitkä ja sijoittuu kokonaisuudessaan Kurkimäen alueelle Palomäentien varteen.

Monimuotoinen osuus kulkee pääasiassa yksityisten maanomistajien mailla ja siihen kuuluu asemakaavoitettu osuus. Kurkimäessä sijaitsevalle asemakaava-alueelle tulee siirtovesijohdon ja paineviemärin lisäksi jakeluvesijohto ja jätevesiviemäri, joka kerää kiinteistöjen jätevedet.

Palomäentie tulee olemaan urakoinnin ajan liikennöitävissä.

Kartta