Esteettömyysvalinnat

Päävesijohdot pois moottoritien varresta
Päävesijohdot pois moottoritien varresta
Verkostoinsinööri Jani Liukkonen, suunnitteluinsinööri Elina Pietarinen sekä vs. verkostopäällikkö Janne Paldanius kartan äärellä.

Päävesijohdot pois moottoritien varresta

Kuopion Vesi on viime vuosina siirtänyt päävesijohtoyhteyksiä pois moottoritien varresta ja rakentanut tilalle korvaavia yhteyksiä.

Kuopion Vesi on viime vuosina siirtänyt päävesijohtoyhteyksiä pois moottoritien varresta ja rakentanut tilalle korvaavia yhteyksiä.

Keväällä 2017 Savilahdentiellä Prisman kohdalla, moottoritien rampin varressa päälinjassa havaittiin jo kolmas vuoto, jonka takia linja jouduttiin sulkemaan.

– Päävesijohto sijaitsee viiden metrin syvyydessä. Korjaaminen ilman massiivisia liikenneohjauksia olisi ollut mahdotonta ja aiheuttanut riskejä liikenneturvallisuudelle, vs. verkostopäällikkö Janne Paldanius kertoo.

Viimeisimmän vesijohtovuodon myötä käynnistyi tarve suunnitella uusi päävesi-johtoyhteys Viestikadun ja Savilahdentien välille. Viestikadun ja Iloharjunkadun välinen osuus sijoittuu meneillään olevan Salli-Savilahden Allianssin alueelle.

– Tässä yhteydessä rakennamme vesijohdon vain Iloharjunkadulta Savilahdentien varteen. Kohteen loppuosa Viestikadun ja Iloharjunkadun välillä odottaa allianssin ratkaisuja kaavan ja katujärjestelyn suhteen, verkostoinsinööri Jani Liukkonen kertoo.

Savilahdentiellä väliaikainen työmaaliittymä

Rakentamistyö alkoi viikolla 44 Savilahdentien ali tehtävällä tunkkauksella. Työt jatkuvat Savilahdentien varressa ja etenevät Prisman tontin kautta Iloharjunkadulle. Tämän hetkisen arvion mukaan osuus saadaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Viimeistelytyöt tehdään keväällä.

Savilahdentiellä on työn ajan alennettu nopeusrajoitus ja Savilahdentien varteen on rakennettu väliaikainen ajoneuvoliittymä työmaaliikennettä varten. Tässä vaiheessa työ ei aiheuta muutoksia kevyenliikenteen reitteihin.

Suurin osa linjasta sijoittuu kauppakeskus Prisman tontille kulkien ahtaissa paikoissa kauppakeskuksen ja rata-alueen välissä.

– Kiitokset Prismalle, joka on tullut hienosti hankkeessa vastaan. He ymmärtävät kuinka tärkeä vesijohtoyhteys meille on, kertoo suunnitteluinsinööri Elina Pietarinen.

Työt aikataulutetaan ja järjestellään Prisman toiminta huomioiden. Rakentamistyöt vaikuttavat liikkumiseen Prisman eteläpuoleisella pysäköintialueella sekä Prisman takana kulkevalla väylällä. Pysäköintialueen muuttuvista liikennejärjestelyistä Prisman tontin puolella tiedotetaan työn edetessä kyseiselle alueelle. Kuopion Vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa.