Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 2/2018

kari kuosmanenHyvät asiakkaamme!

Tervetuloa tutustumaan ajankohtaisiin vesiasioihin tämän asiakaslehden myötä. Kuluva vuosi on pitänyt sisällään mm. vesihuoltoverkoston rakentamista uusille asuntoalueille sekä tärkeitä verkosto- ja laitossaneerauksia. Saneerausten avulla haluamme varmistaa häiriöttömän vesihuollon vuosikymmeniksi eteenpäin. Olemme toteuttaneet myös useita muita hankkeita, jotka ovat merkittäviä vesihuollon sujuvalle toiminnalle.

Hiltulanlahti on merkittävä asuntotuotannon kohde kaupungin eteläosassa. Alueen kunnallistekniikkaa on rakennettu jo vuosia ja rakentaminen jatkuu edelleen. Siirtolinjojen käyttöönoton myötä vettä johdetaan Hiltulanlahdesta Kurkimäkeen. Kurkimäen alueen jätevedet johdetaan Hiltulanlahden kautta Lehtoniemen puhdistamolle. Tämä hanke valmistuu vuoden 2019 aikana. Merkittävä alueellinen katu- ja vesihuoltosaneeraus on suunnitteilla myös Savilahden alueelle SALLI-allianssi hankkeena. Hankkeen pääpaino on katusaneerauksessa.

Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksesta on saatu suurin osa rakennettua. Työtä riittää kuitenkin vielä ensi vuoden puolelle. Toimivan laitoksen saneeraamisessa on aina haasteensa, mutta onneksi työnaikaiset häiriöt ovat olleet melko vähäisiä.

Kotisivujen uudistaminen on ollut käynnissä syksyn aikana ja uudet kotisivut on otettu käyttöön marraskuussa. Kotisivujen merkitys korostuu erityisesti vesihuollon häiriötilanteissa. Lisäksi käytössämme on tekstiviestipalvelu, Facebook, julkiset tiedotuskanavat ja tiedotteiden jakaminen postiluukkuihinkin rajatun alueen tarpeisiin.

Kuopion Vesi on mukana myös uudenlaisen oppimisympäristön ”Yrityskylän” toiminnassa. Yrityskylässä kasvaa tulevia vesihuollon osaajia.

Ilmastonmuutos askarruttaa ihmisiä. Päästöjen vähentämiseen on tavoitteita valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Myös Kuopion Vesi tekee omalta osaltaan työtä asian parissa. Biokaasua on tuotettu jätevedestä jo kymmeniä vuosia ja sitä on hyödynnetty puhdistamon omassa energian tarpeessa. Toinen merkittävä hanke on toteutettu aurinkoenergian hyödyntämisessä. Aurinkopaneeleita on hankittu Jänneniemen vedenottamon katolle. Niiden energiantuotanto saadaan käytettyä kokonaan oman vedentuotannon toiminnassa.

Syksy on ollut harvinaisen lämmin. Toivotaan kuitenkin, että voimme nauttia valkoisesta joulusta. Kiitokset kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulua ja Onnellista uutta vuotta 2019!

Kari Kuosmanen
vs. toimitusjohtaja