Esteettömyysvalinnat

Pisaroita 2/2016

Lahtien, saarten ja syvänteiden järvi

Kallaveden tila on parantunut huomattavasti 40 vuodessa. Suurin positiivinen vaikutus on ollut kaupungin jätevesien käsittelyllä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla, jonka puhdistustehoa on vielä viime vuosinakin tehostettu. Valtaosa ravi...

Mikromuovien tutkimus alkoi Kallavedellä

Mikromuovit ovat mikroskooppisen pieniä muovihippusia, joita ei välttämättä havaitse paljain silmin. Ne päätyvät jokiin, järviin ja meriin esimerkiksi puhdistettujen jätevesien mukana. Myös liikenne tuottaa vesistöihin paljon mikromuovia...

Joulun tekijä

Floristi Mari Heikkinen rakentaa toinen toistaan hienompia kukka-asetelmia, jotka loihtivat tänäkin vuonna tuoksuvan ja esteettisen joulun yli 200 kotiin.

Vesihuoltoala kiinnostaa erityisosaajia

Kuopion Vesi on suuri vesihuoltolaitos. Henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan noin yhdeksänkymmentä. Pitkät työurat ovat alalle tyypillisiä ja työntekijöiden eläköityminen on yleisin syy uusien työntekijöiden rekrytoinneille. 

Sijoita vesimittari oikein

Vesimittari on asiakkaan linkki vesilaitokseen. Se kertoo kulutuksen, on laskutuksen perustana ja toisaalta myös turvallisuustekijä poikkeustilanteissa. Sen pitää olla kunnossa ja sellaisessa paikassa, joka on helposti saavutettavissa. ...

Siirtolinjojen suunnittelu on käynnistynyt

Kuopion Vesi rakentaa jäteveden siirtolinjan Kurkimäestä Hiltulanlahteen, missä se yhdistetään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle johtavaan siirtolinjaan. Kaivantoon sijoitetaan myös syöttövesijohto turvaamaan eteläisen Kuopion talousved...

Kemikaalikuormitus rasittaa vesistöjä

Jätevesien laatu paljastaa, että kodeissa käytetään paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita ja kemikaaleja. Näitä aineita eivät jätevesipuhdistamot pysty täysin poistamaan. Varsin usein asukkaat kuo...

Lehdessä myös...

Pääkirjoitus 2/2016

Hyvä asiakkaamme! Eräs hyvin keskeinen osa vesihuoltoa on tehokas jätevesien puhdistus. Kuopion Vedellä on tällä hetkellä kuusi jätevedenpuhdistamoa, joista suurin sijaitsee Lehtoniemessä. Muut jätevedenpuhdistamot ovat Melalahdessa, ...

Juankoski osaksi Kuopion Vettä

Vuoden alussa tapahtuvan kuntaliitoksen myötä Juankosken kaupungin hoitama vesihuolto siirtyy Kuopion Veden vastuulle. Muutos tarkoittaa sitä, että asiakkaiden on tehtävä uudet sopimukset Kuopion Veden kanssa ja että myös Juankosken ves...

Kuopion Vesi muuttaa

Kuopion Vesi muuttaa noin vuoden kuluttua valtuustotalolta Kuopion Energian rakentamiin uusiin tiloihin, samalle tontille, jolla työskentelee jo Kuopion Veden verkoston vastuualue. Muuton yhtenä motiivina on saada lopultakin Kuopion Vede...

Kallaveden vuosikymmenet

1950–1960-luku Kuopion kaupungin jätevesiä ei puhdistettu, vaan ne johdettiin suoraan Kallaveteen. Kaupungin lähivedet olivat huonossa kunnossa ja käyttökiellossa. Kartonkitehdas Savon Sellu aloitti vuonna 1968, mikä lisäsi kuormitusta,...

Itkonniemen vesilaitos saneerataan

Kuopion Vesi on käynnistänyt Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen suunnittelun. Varsinaiset urakat käynnistyvät ensi vuoden aikana ja saneeraus on valmis vuonna 2018. Edessä on mittava urakka, jonka yhtenä haasteena on se, että laitos ...

Uusi tekstiviestipalvelu

Kuopion vesi ottaa vuonna 2017 käyttöön uuden tekstiviestijärjestelmän. Viestijärjestelmä mahdollistaa nykyistä kohdennetumman viestinnän asiakkaille esimerkiksi vesihuollon häiriötilanteissa. Asiasta kerrotaan lisää kevään 2017 Pisaroit...

Historian havinaa: Yli satavuotias putki yhä osittain kunnossa

Vesihuollon suunnitelmat luotiin vuonna 1898 ja tarkoituksena oli nostaa hyvää talousvettä Kallavedestä. Vuonna 1913 asennettiin vesijohtoputki Itkonniemeltä vesisäiliölle tärkeänä osana Kuopion Vesijohtolaitoksen synnyttämistä. – Nyt ...