Esteettömyysvalinnat

Pisaroita 2/2013

Kuopion Vesi 100 vuotta

Kaikille avoin juhlaseminaari pidettiin perjantaina syyskuun 13. päivänä. Seminaarissa esiteltiin Kuopion Veden toiminnan lisäksi myös laajemminkin kuopiolaista vesiosaamista. Luennoitsijoita oli Kuopion Veden henkilökunnasta, Savonia AM...

Puutarhakadun saneeraustyö etenee

Puutarhakadun työmaa on yksi Kuopion Veden suurimmista saneerausprojekteista. Puutarhakadun urakan liikenteelliset haittavaikutukset ovat olleet tuntuvat, koska samaan aikaan on linja-autoasemalla purettu huoltoasema ja vaihdettu sen ma...

Yleissuunnittelijan tehtävälista on pitkä

Yleissuunnittelijat ovat ammattilaisia, joiden kädenjälki löytyy tavalla tai toisella lähes kaikesta, mitä Kuopion Vesi suunnittelee toiminta-alueillaan. Suunnitteluosastolla työskentelee kaikkiaan yhdeksän ihmistä. Yleissuunnittelijoit...

Kerro tarinasi vedestä

Edellisessä Pisaroita-lehdessä julistetun kirjoituskilpailun voittanut Erika Olkku opiskelee lääketiedettä Kuopiossa. Hän on kotoisin Hollolasta, mutta on ihastunut Kuopioon. Yksi syistä tähän on vesi. – Pidän vedestä valtavastI ja se o...

Vesihuoltoa ympäri vuorokauden

Kuopion Vesi valvoo vuorokauden ympäri. Verkostossa virtaa vesi ja Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjä valvoo prosessia ja reagoi välittömästi häiriöihin. Varuilla on myös verkostopäivystäjä, joka lähtee paikalle, jos jotain sattu...

Vettä tutkitaan kahdessa laboratoriossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut laatuvaatimukset talousvedelle. Jokaisen vesilaitoksen on myös laadittava yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa oma valvontatutkimusohjelmansa, jonka mukaan se tutkii talousvettä. ...

Raikasta tekopohjavettä ja pohjavettä

Kuopion kaupunkialueella ja maaseutualueiden taajamissa käytetään vettä lähes 20 000 kuutiota päivässä. Suurin osa vedestä on rantaimeytyksellä valmistettua tekopohjavettä. Kuopion Veden talousveden saanti on hyvin turvattu. Vettä riitt...

Lehdessä myös...

Karttulan puhdistamo saneerattiin

Karttulan vuonna 1994 valmistunut jätevedenpuhdistamon saneeraus on valmistunut. Urakka alkoi alkuvuodesta ja valmistui kesän lopussa. Karttulan puhdistamoon tulee nykyisin jätevedet noin 1 450 asukkaalta, joista tuhatkunta asuu keskust...

Lehtoniemen saneeraus käynnistyi räjäytyksillä

Kuopion keskuspuhdistamona toimivan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus alkoi kesäkuussa räjäytys- ja kaivuutöillä. Uusien ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaiden sekä jälkisuodatinyksikön valutyöt ovat parhaillaan meneillään. Saneer...

Kirjoituskilpailu herätti kynäilijät

Kuopion Veden Pisaroita-asiakaslehden edellisessä numerossa julkaistu kirjoituskilpailu aiheella ”Vesi” sai innostuneen vastaanoton. Kirjoituksia kilpailuun tuli useita kymmeniä, ja niinpä raadilla oli vaikea tehtävä laittaa ki...

Sähköinen asiointi tuo uusia mahdollisuuksia

E-lasku syrjäyttää ensi vuonna perinteisen suoraveloituksen. Sähköinen e-lasku on helppo ottaa käyttöön, ja se näyttää aivan samanlaiselta kuin perinteinen paperilasku. Kokosimme oheen laskunlukuohjeen, joka kannattaa vaikka ottaa taltee...

Ajankohtaista 2/2013

Muutos tonttijohtojen asennustarkastukseen Kuopion Vesi ei tee enää tonttijohtojen asennustarkastuksia. Tämä käytäntö on poistunut 1.10.2013 lähtien. Jatkossa kiinteistön omistajan on huolehdittava, että vesijohto liittymiskohdast...

Pääkirjoitus 2/2013

Hyvä asiakkaamme! Tämän numeron erikoisteemana on talousvesi: miten vettä Kuopiossa valmistetaan sekä miten kuluttajille turvataan laadukas ja turvallinen talousvesi. Jotta Kuopion Vesi pystyy turvaamaan asiakkailleen mahdollisimman hä...