Esteettömyysvalinnat

Pisaroita 1/2021

Huomaatko muutoksen hanaveden laadussa?

Uudet tehokkaat vedenkäsittelyprosessit parantavat talousveden laatua entisestään Kuopion keskeisellä kaupunkialueella.

Uusi strategia näyttää suuntaa

Kuopion Vesi haluaa olla vastuullinen vesihuollon toimija ja luotettava hyvän elämän kumppani. Tavoitteena on palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Vesihuoltouudistus varmistaa tulevaisuuden laadukasta vesihuoltoa

Suomessa on käynnissä kansallinen vesihuoltouudistus, jonka tavoitteena on varmistaa turvallinen ja laadukas vesihuolto kaikille asiakkaille myös tulevaisuudessa. Lisäksi uudistuksessa edistetään uuden teknologian käyttöönottoa, kiertota...

Verkostotyöt näkyvät jo katukuvassa

Kevään myötä vesihuoltoverkoston saneeraukset ja uusien putkien rakentaminen saavat vauhtia Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Työt ovat välttämättömiä, jotta asiakkaiden hanoista tulee jatkossakin laadukasta talousvettä ja jätevesi päätyy puh...

Kuopion Veden asiakaspalvelu äänessä – Päämääränä erinomainen asiakaskokemus

Yhtiöittäminen ja uusi asiakaspalvelujärjestelmä ovat tuoneet paljon uutta asiakaspalveluun tiskin molemmin puolin. Tulevaisuudessa vesimittareista tulee etäluettavia ja sähköisten asiakaspalvelujen määrä kasvaa.

Kaukovalvontajärjestelmä kehittyy

Siilinjärven laitosten ja vesihuoltokohteiden valvonta liitetään osaksi Kuopion puolen kaukovalvontajärjestelmää. Häiriötilanteisiin voidaan reagoida entistä nopeammin, jos esimerkiksi sähkökatkos tai laitehäiriö yllättää.

Hulevedet eivät kuulu vesihuoltoon

Tupsahtiko postilaatikkoosi hulevesimaksu? Hulevedet eivät kuulu vesihuoltoon, vaan niiden hallinta on Kuopiossa ja Siilinjärvellä kunnan vastuulla. Näin myös hulevesistä aiheutuvien kustannuksien laskuttajana toimivat Kuopion kaupunki j...

Historian havinaa 1/2021

Kuopion kaupungin ensimmäinen vesihuoltosuunnitelma vuodelta 1899 siisti valmistuttuaan kaupunkia ja lisäsi asukkaiden terveyttä.

Lehdessä myös...

Pääkirjoitus 1/2021

Tämän päivän huoltotoimet tekevät turvallisen tulevaisuuden Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Suomessa vesihuoltolaitosten ja vesihuoltopalvelujen tila on yleisesti hyvä. Kuitenkin vesihuolto on myö...

Uudistettu direktiivi parantaa juomaveden turvallisuutta

Tammikuussa 2021 astui voimaan uudistettu EU:n juomavesidirektiivi. Sen lista talousvedestä tutkittavista yhdisteistä on päivitetty Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten ja uusimman tieteellisen tiedon mukaiseksi. Direktiivin tavoit...

Vesimittareiden etäluentakokeilu alkaa

Kuopion Vesi alkaa syksyllä kokeilla etäluettavien vesimittareiden toimivuutta rajatulla asiakaskunnalla. Laitteista kerätään kokemusta laajempaan käyttöön koko toiminta-alueella tulevaisuudessa.

Nilsiän puhdistamolla alkoi remontti

Osa Nilsiän jätevedenpuhdistamon laitteista sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan tämän vuoden aikana. Maaliskuun lopulla käynnistyneen remontin on tarkoitus valmistua tammikuussa 2022. Vuonna 1988 rakennetulle puhdistamolle on...