Esteettömyysvalinnat

Pisaroita 1/2020

Opettelua ison talon tavoille

Kuopion Vesi Oy:n palvelukseen on siirtynyt Siilinjärveltä kunnostaan hyvää huolta pitäviä vesialan osaajia, joilla on ammattiylpeys ja motivaatio kohdillaan. Mielenkiintoinen työ vetää puoleensa tarkasta työstä pitäviä moniosaajia. ...

Uudella asiakaspalvelujärjestelmällä parempaa palvelua

Kuopion Vesi on ottanut käyttöön Suomen Vesitieto Oy:n toimittaman asiakaspalvelujärjestelmän. Uuden järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on tehostaa ja parantaa palvelua sekä sujuvoittaa asiointia.

Riskinarvioinnit kaikilla vedenjakelualueilla on tehty

Water safety plan (WSP) on maailman terveysjärjestö WHO:n periaatteiden mukainen talousveden riskin­hallintajärjestelmä. Järjestelmän pohjalta vesilaitoksille tehty WSP-työkalu on käytössä myös Kuopion Vedellä.

Verkoston ennakkohuoltoa

  Mittavan vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito vaatii saneerausten lisäksi ennakkohuoltoa. Kesällä huuhdellaan vesijohtoverkostoja ja ongelmaviemäreitä huolletaan ympäri vuoden.

Uusiin tehtäviin ja uutena taloon

Huhtikuun alussa Ulla Liukkonen siirtyi henkilöstöpäälliköksi ja perehdyttää samalla maaliskuussa työnsä aloittanutta Mervi Metsävaaraa hallinnon assistentiksi.

Pirskahtelevan värikäs yritysilme erottuu edukseen

Kuopion Vesi Oy:n yritysilme kuvaa vuoden alussa toimintansa aloittaneen yrityksen laajaa ja monipuolista toimintakenttää. Visuaalinen ilme tuo veden upean olemuksen esiin raikkaalla ja modernilla tavalla.

Vilkasta vesihuollon rakentamista

Kuopion Vedellä on vilkastahtinen verkostorakentamisen vuosi. Käynnissä olevat ja vuoden aikana käynnistyvät kohteet ovat suuria, kertovat verkostopäällikkö Jani Koski ja verkostoinsinöörit Jani Liukkonen ja Kimmo Mikkola. – Rakentamise...

Reposaaren vedenottamo puretaan ja alue ennallistetaan

  Kuopion Vesi Oy purkaa Reposaaren vedenottamon rakenteet ja ennallistaa vedenottokäytössä olleen alueen. Töiden on tarkoitus käynnistyä alkukesästä 2020 ja myös valmistua kesän aikana, jos valtakunnallinen koronaviruspandemiatil...

Vesimittareiden vaihdot alkoivat Juankoskella

Juankoskella käynnistyy mittava, kolme vuotta kestävä vesimittareiden vaihtoprojekti. Sen toteuttamisessa noudatetaan tiukasti koronapandemian valtakunnallisia ohjeita.

Lehdessä myös...

Pääkirjoitus 1/2020

Kunnallinen vesihuolto muuttuvassa maailmassa Tänä keväänä on Kuopion Veden organisaatiossa ja toimintaympäristössä tapahtunut isoja muutoksia. Vuodenvaihteessa voimaan astunut yhtiöittäminen on muuttanut monia käytännön toimintaan liit...

Kysy vedestä 1/2020

Mistä veden hinta muodostuu? Veden hinta muodostuu puhtaan veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuista. Käyttömaksut perustuvat käytetyn veden määrään, joka mitataan vesimittarilla. Perusmaksu on kiinteä maksu, jonka suuruus riippuu ...

Käytetyt nenäliinat ja desinfiointi-pyyhkeet tukkivat viemäreitä

Desinfiointipyyhkeiden ja nenäliinojen kulutus räjähti kovaan kasvuun koronan takia. WC-pönttöön päätyessään ne voivat tukkia koko kiinteistön viemärit.  Jätevesiviemäreitten varrella olevat jätevesipumppaamot voivat tukkeutua talo...

Historian havinaa: Yksityisistä vedenottamoista kunnan toiminnan piiriin

Sairaalat olivat viime vuosisadalla pitkälti omavaraisia yksiköitä, jotka järjestivät alkuun itse myös vesihuoltonsa. Siilinjärven kaksi isoa sairaalaa jakoivat yhteisen vedenottamon.  Muusta Siilinjärven kuntakeskuksesta syrjäss...