Esteettömyysvalinnat

Huoltojen aikana käytetään järvivettä raakavetenä
Huoltojen aikana käytetään järvivettä raakavetenä
Järviveden tilapäinen käyttö raakavetenä voi ilmetä lievinä makumuutoksina. Vesi on silti edelleen turvallista.

Huoltojen aikana käytetään järvivettä raakavetenä

Kuopion Vesi huoltaa vuosittain Hietasalon vedenottamon raakavesikaivot. Huolto tehdään jäiden lähdettyä ja se kestää 2–3 viikkoa. Huollon aikana Hietasalon vedenottamon vesi korvataan järvestä otettavalla raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen johtamista kulutukseen. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemestä. Myös huollon aikana pääosa vedestä tulee Jänneniemeltä.

Tänä vuonna Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen yhteydessä kunnostetaan Itkonniemen vesilaitoksen ilmastustorni. Ilmastustornissa hapetetaan Hietasalosta tuleva vesi, jolloin vedessä olevat rauta ja mangaani saadaan poistettua tehokkaammin. Ilmastustornin saneerauksen aikana Hietasalon vedenottamon vettä ei voida käyttää raakavetenä. Ilmastustornin saneeraus ajoitetaan tehtäväksi samaan aikaan Hietasalon vedenottamon kaivojen huollon kanssa, mutta saneeraus kestää ennakkoarvion mukaan noin 5-6 viikkoa, jonka vuoksi järviveden käyttöjakso raakavetenä on tänä keväänä pidempi.

Itkonniemen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on suunniteltu käyttämään raakavetenään myös järvivettä. Kemiallisella käsittelyllä ja desinfioinnilla järvivedestä saadaan poistettua tehokkaasti siinä olevat humus, mikrobit ja muut epäpuhtaudet. Järviveden käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti laboratoriomittauksin.