Esteettömyysvalinnat

Verkostoinsinööri Janne Paldanius esittelee laitoksen tuliterää paloletkua, joka on tarpeen häiriötilanteissa.
Verkostoinsinööri Janne Paldanius esittelee laitoksen tuliterää paloletkua, joka on tarpeen häiriötilanteissa.
Verkostoinsinööri Janne Paldanius esittelee laitoksen tuliterää paloletkua, joka on tarpeen häiriötilanteissa.

Vedenjakelun häiriöihin reagoidaan heti

Häiriötilanteen sattuessa vesilaitoksella käynnistyy rivakka tapahtumaketju, jossa kartoitetaan häiriöalue, eliminoidaan lisävahingot, tiedotetaan asukkaita ja aloitetaan tarvittaessa väliaikainen vedenjakelu. 

Häiriötilanteen sattuessa vesilaitoksella käynnistyy rivakka tapahtumaketju, jossa kartoitetaan häiriöalue, eliminoidaan lisävahingot, tiedotetaan asukkaita ja aloitetaan tarvittaessa väliaikainen vedenjakelu.

 Kun hanasta alkaa jossain päin kaupunkia tulla ruskeaa vettä, pirisee pian myös vesilaitoksen puhelin. Verkostoinsinööri Jani Liukkosen mukaan yleisimmät syyt veden laatuhäiriöihin ovat vesijohtoverkoston virtaussuunnan muutokset ja paineen vaihtelut. 

– Laatuhäiriöt johtuvat yleensä epätavallisesta vedenkulutuksesta, kuten vuodosta tai isomman kiinteistön sprinklerikokeesta, joka nostaa linjan virtausnopeutta saaden sakan irtoamaan putkistoista. Kun runkojohtoja joudutaan sulkemaan, vesi lähtee kulkemaan vaihtoehtoista reittiä. Paineen ja virtaussuunnan muutokset saattavat aiheuttaa rauta- ja mangaanisaostumien irtaantumista putkien seinämiltä, mikä aiheuttaa veden värjääntymistä. 

– Vesikatkot aiheuttavat myös sakan kulkeutumista kiinteistön putkiin sekä irtoamista kiinteistön omista putkista. Ihmiset voivat huuhtoa putkia omalta osaltaan laskemalla vettä sen jälkeen, kun olemme saaneet runkovesijohtojen huuhtelun valmiiksi, jatkaa Liukkonen. 

Yllättävä vuoto todetaan niin ikään yleensä asiakasilmoitusten perusteella. Mikäli laitos saa ilmoituksen, että kadulle vuotaa jossain vettä, tulee vuodon suuruus ja mahdolliset sen aiheuttamat riskit arvioida ensiksi. Mikäli vuoto on raju, pitää linja saada mahdollisimman nopeasti suljettua ja paineettomaksi, jotta vedentulo saadaan loppumaan. Näin voidaan ehkäistä myös omaisuus- ja liikennevahinkoja. 

– Kun vuotopaikka on todettu, kartoitamme lähimmät linjaventtiilit sekä vesikatkoalueen laajuuden. Heti kärkeen on myös selvitettävä, montako kiinteistöä on vedettä, jotta voidaan tiedottaa alueen kiinteistöjä vuodon aiheuttamasta vesikatkosta. 

Irtotankkeja joka lähtöön

Vedenjakelun tarve ja määrä riippuu häiriötilanteesta. Jos vesikatkoalueelle jää yksi kiinteistö, voidaan korvaava vesi tuoda paikalle vaikka 10–20 litran kanistereissa. Jos vedettä on 40 kiinteistöä, tarvitaan isompi vedenjakelupiste, josta asukkaat voivat hakea vettä omiin astioihin. 

Kuopion Vedellä on käytössään suurempiin vedenjakelun tarpeisiin 2,5–15 kuution irtosäiliöitä. Tilavuudeltaan 5 ja 15 kuution irtotankit kuljetetaan vedenjakelupaikoille vaihtolava-auton kyydissä. 2,5 kuution säiliö kulkee laitoksen omalla kuorma-autolla ja sitä pienempi vedenjakelukalusto mahtuu laitoksen pakettiautoihin. Kun paikalle tarvitaan isompi irtotankki, jatkotoimien nopeus riippuu yleensä siitä, kuinka nopeasti kuljetuskalusto saadaan vesilaitokselle, säiliö täyteen ja matkalle jakelupaikkaan. 

Laatuhäiriöt johtuvat yleensä epätavallisesta vedenkulutuksesta, kuten vuodosta tai isomman kiinteistön sprinklerikokeesta, joka nostaa linjan virtausnopeutta saaden sakan irtoamaan putkistoista.

– Häiriötilanteen toteamisen jälkeen kuluu yleensä pari tuntia, että säiliö saadaan toimitettua kohteeseen. Pienemmät säiliöt saadaan liikkeelle nopeamminkin, Liukkonen kertoo. 

Vedenjakelu keskeiselle paikalle

Vedenjakelupiste sijoitetaan keskeiselle paikalle sellaiseen kohtaan, missä on helppo liikkua isollakin autolla. Hyvä esimerkki jakelupaikasta on koulun piha. Tilaa riittää ja alueen asukkaat tietävät paikan. 

– Jakelupisteitä voidaan sijoittaa myös palopostien yhteyteen tai vuotokohta voidaan ohittaa paloletkulla, verkostoinsinööri Petri Tähtivaara lisää. 

Isolla kalustolla on puolensa, 15 kuution säiliöllä voidaan tarvittaessa tuottaa pitempiin vesikatkoksiin paineellista vettä esimerkiksi kortteliin, vesiosuuskuntaan tai erilliseen kiinteistöön. Vedenjakelupisteillä on jakotukki, jossa on tavallisesti neljä eri hanaa omien astioiden täyttöä varten. 300 litran jalallinen säiliö kulkee pakettiautossa ja voidaan viedä esimerkiksi kerros- tai palvelutalon aulaan, mistä vettä voi noutaa omiin astioihin. 

 

Vedenjakelupiste

Pienemmät irtotankit siirtyvät vedenjakelupaikalle tarvittaessa nopeasti laitoksen omalla kalustolla.

Tärkeiden kiinteistöjen vedenjakelu turvattu 

Suunnitellut vesikatkot ilmoitetaan ajoissa, jotta asukkaat ehtivät varata käyttövetensä itse. 

Vuotokorjaukset pyritään tekemään arkena kello 8–18 tai öisin kello 22–6 välillä niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Vuotokorjauksien luonne on aina arvaamaton ja lisäksi saattaa ilmetä ennakoimattomia työvaiheita, jolloin korjaukseen käytettävä lisäaika on enemmän kuin tarpeen.  

Runsaasti vettä käyttävien kiinteistöjen, kuten esim. sairaaloiden ja elintarviketeollisuusyrityksien, vedenjakelu on turvattu useammalla syöttölinjalla. 

Ihmiset kokevat veden laatuhäiriöt vahvasti elämäänsä vaikuttaviksi, mikä lisää myös tiedottamisen tarvetta. Tiedote häiriöstä lähtee mahdollisimman nopeasti radioon, lehtiin sekä Kuopion Veden verkkosivuille ja Facebook-sivulle. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus, että häiriötiedote tulee alueen asukkaille myös tekstiviestillä. 

– Pyrkimys on korjata häiriö mahdollisimman nopeasti ja samalla yleensä estää jotain suurempaa vahinkoa tapahtumasta.

 

Suihku

Timo Lehtola ja Arto Sutinen testaavat vedenpainetta väliaikaista vedenjakelua varten liittämällä hanat vesipostiin.

 

Kotitalouksien varautuminen häiriötilanteisiin

  • Varaa vettä juomavedeksi ja ruuanlaittoon. Pitkissä katkoissa vettä on hyvä varata jonkin verran myös vessan huuhteluun. 
  • Mieti valmiiksi, kuinka paljon vedelle on katkon aikana käyttöä. 
  • Varaa kotiin sopivia astioita, joihin vettä voi laskea valmiiksi. 5–10 litran kannelliset sangot ovat käteviä noutoastioita vesipisteelle. 
  • Seuraa tiedotusta Kuopion Veden verkkosivuilta www.kuopionvesi.fi tai Facebookista www.facebook.com/kuopionvesi.