Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus 1/2017

Paakkari1701Hyvä asiakkaamme!

Suomalaisille on itsestään selvää, että vesi tulee hanasta ja jätevesi poistuu viemärin kautta. Puhdas vesi ja jätevesihuolto ovat toimivan yhteiskunnan merkki. Toimiva vesihuolto on hyvinvoinnin peruspalvelu. Maaliskuun 22. päivänä vietettiin maailman vesipäivää. Tämän vuoden teemana oli jätevedet. Suomessa on toimiva jätevesihuolto, mutta maailmassa on miljardeja ihmisiä, joilla ei kodeissaan ole jätevesien viemäröintiä tai niiden puhdistusta. Huono hygienia ja jätevesistä peräisin olevat taudit ovat maailmalla, etenkin kehitysmaissa, suuri ongelma.

Vesilaitostoiminta Kuopion alueella alkoi yli 100 vuotta sitten vuonna 1913. Silloin Kuopiossa otettiin käyttöön ensimmäinen vesilaitos, päävesivesijohto ja Huuhan vesisäiliö. Nykyään Kuopion Veden toiminta kattaa vedentuotannon ja -jakelun lisäksi myös jätevesien viemäröinnin ja puhdistamisen sekä sadevesien viemäröinnin. Toiminta-alueemme ovat laajentuneet huomattavasti viime vuosina mm. kuntaliitosten myötä. Kuopion Vedellä on ylläpidettävänään kymmenen vedentuotantolaitosta, kuusi jätevedenpuhdistamoa sekä 1700 kilometriä vesihuoltoverkostoja. Asukkaita Kuopion Veden verkoston piirissä on noin 95 000.

Toimitamme hyvää talousvettä kotitalouksien ja yritysten käyttöön sekä jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi.

Kuopion Vesi toimittaa hyvää talousvettä kotitalouksien ja yritysten käyttöön sekä jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Kuopiolainen kotitalous käyttää vettä keskimäärin 130 litraa päivässä. Vesihuolto Kuopiossa maksaa 0,45 senttiä/litra. Tämä maksu sisältää talousveden kotiin toimituksen lisäksi myös jäteveden poisjohtamisen ja puhdistamisen jätevedenpuhdistamolla. Kaupasta ostettu vesipullo maksaa noin kaksi euroa litralta. Eikä tällä kahdella eurolla saa veden johtamista kotiin tai jäteveden viemäröintiä ja puhdistusta.

Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää kesää!

Kirsi Laamanen
toimitusjohtaja