Esteettömyysvalinnat

Laskuun uusi ilme ja lisäinfoa

Kuopion Vesi uudistaa sekä laskulomakkeen että vesimittarin lukemailmoituksen. Tavoitteena on selkeyttää lomakkeita ja parantaa niiden informaatioarvoa.

Kuopion Vesi uudistaa sekä laskulomakkeen että vesimittarin lukemailmoituksen. Tavoitteena on selkeyttää lomakkeita ja parantaa niiden informaatioarvoa.

Näkyvin muutos laskulomakkeella ovat infolaatikot, jotka erottuvat nyt aikaisempaa paremmin laskulta. Oikeassa yläkulmassa sijaitsevassa laatikossa ovat tärkeät perustiedot, kuten laskun numero, sopimusnumero, asiakasnumero sekä käyttöpaikan osoite ja numero.

Laskun etusivun keskivaiheilla on uutena asiana koko sivun leveydeltä oleva infolaatikko. Siinä Kuopion Vesi voi viestittää asiakkailleen tietoa tärkeistä ajankohtaisista asioista. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät heti infolaatikon alta.

Tiedot kääntöpuolella

Kaksipuoleisen laskun ensimmäiseltä sivulta käy ilmi tasaus- ja arviolaskujen laskutuskauden ajanjaksot, hintatiedot yhteensä sekä arvonlisäverotiedot. Laskulomakkeen alaosassa säilyy perinteinen tilisiirto-osa, mistä löytyvät maksettava summa, viitenumero ja pankkiyhteydet.

– Joskus asiakkailta on saattanut jäädä huomaamatta, että laskulomake on kaksipuoleinen ja varsinainen laskuerittely löytyy kakkossivulta, toteaa asiakaspalvelusihteeri Anne Niemilä.

Hänen mukaansa vesilasku ei välttämättä ole helpoin mahdollinen luettava, koska laskuja on kahta tyyppiä: arviolaskuja ja tasauslaskuja. Arviolasku perustuu arvioidun vuosikulutuksen mukaiseen ennusteeseen ja tasauslasku vesimittarin lukemaan perustuvaan toteutuneeseen kulutukseen. Lisäksi tasauslasku sisältää myös arviolaskutusta mittarinluentapäivästä lähtien kyseisen laskutuskauden päättymispäivään saakka. Pääsääntöisesti vesimittarin lukema ilmoitetaan kerran vuodessa, mutta sen voi toki tehdä useamminkin, jolloin laskutus vastaa aina paremmin todellista kulutusta.

– Asiakkaiden kannattaa muutenkin pitää osoite- ym. tietonsa jatkuvasti ajan tasalla.

Osoitetiedot eivät päivity Kuopion Vedelle mistään muista järjestelmistä. Mikäli laskuja tai lukemailmoitusta ei ole saapunut pitkään aikaan, on hyvä olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitetietojen tarkistamiseksi.

Kiinteistössä asuvien henkilöiden määrän muutoksista on myös hyvä ilmoittaa, koska sillä on vaikutusta vedenkulutukseen. Jos esimerkiksi asukasmäärä kasvaa, voi myöhemmin tuleva tasauslasku olla yllättävän suuri tai on puolestaan maksanut turhan suurta arviolaskua, jos ei ole ilmoittanut, että asukasmäärä onkin vähentynyt, Niemilä toteaa.

Laskunlukuohjeet

Näin luet laskua

Kuopion Veden kuluttaja-asiakkaat saavat vuosittain neljä laskua. Kolme niistä on arviolaskuja ja yksi tasauslasku, joka perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Tasauslaskulla laskutetaan myös arvion osuutta luennan jälkeiselle ajalle, koska laskutusjakso on joka laskussa kolme kuukautta.

Laskulomake1

 1. Tietoruudusta selviää laskunumero, jota tarvitset, jos sinulla on jotain kysyttävää laskusta. Käyttöpaikka kertoo, mikä kiinteistö on kyseessä.
 2. Tasauslaskun aikaväli.
 3. Toteutuneen käytön ja aiemmin laskutetun arviolaskutuksen erotus eli tasauksen loppusumma.
 4. Luetun lukeman jälkeinen arviolaskun osuus.
 5. Arvion mukaan laskutettu summa.
 6. Arvonlisävero 24 %.
 7. Laskun arvonlisäverollinen loppusumma.
 8. Infolaatikko tärkeille ajankohtaisille asioille.
 9. Asiakaspalvelun yhteystiedot.
 10.  Lukematiedot-kohdasta näet edellisen luentapäivän ja lukeman sekä uusimman luentapäivän ja lukeman. Tasauslasku perustuu näiden lukemien erotukseen.
 11.  Perusmaksu on vuosimaksu, joka jaetaan neljälle laskulle.
 12.  Vesimittarin lukeman mukaiset veden ja jäteveden käyttömaksut (tasausosuus) eriteltynä ajanjakson mukaisiin hintoihin.
 13.  Vuosiennusteen mukainen hyvitetty arviolaskutus (arviolaskuosuus). Tasauksen ja arviolaskutuksen erotuksen mukaan jää lisää maksettavaa tai hyvitettävää sen mukaan, onko todellinen käyttö ollut suurempaa tai pienenpää kuin arvioitu käyttö.
 14.  Vuosiennuste (arvio käytettävän veden määrästä vuodessa) perustuu aiempaan kulutukseen.
 15.  Luentapäivän jälkeinen uusi arviolaskutuksen osuus laskutuskauden loppuun saakka.

Laskulomake2

Yrittäjäasiakkaiden laskun ulkoasu on hieman erilainen. Laskulla olevat summat ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverot ovat omana rivinään ja ne lisätään laskun loppusummaan.